Anmälan större djurhållande verksamhet

Beroende på hur många djurenheter du har, anmäler du antingen djurhållningen till kommunen (100-400 djurenheter, C-anläggning)  eller ansöker om tillstånd för djurhållning hos länsstyrelsen (över 400 djurenheter, B-anläggning). Du måste göra anmälan senast 6 veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas.

 

C-anläggningar (100-400 djurenheter)

Anmälan om miljöfarlig C-verksamhet för jordbruk (pdf) (för 100-400 djurenheter)
Lathund till anmälan C-anläggning (pdf)
Grannyttrande angående C-anmälan (pdf)

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.  Året efter du har anmält din verksamhet kommer du behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har.

B-anläggningar (fler än 400 djurenheter)

Tillstånd för B-anläggningar (över 400 djurenheter)

Har du stadigvarande en djurhållning med mer än 400 djurenheter behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Du behöver ha tillstånd även för stora anläggningar med fjäderfä och svin, se vidare i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan om miljöfarlig C-verksamhet för jordbruk (pdf) (för 100-400 djurenheter)
Lathund till anmälan C-anläggning (pdf)
Grannyttrande angående C-anmälan (pdf)

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.  Året efter du har anmält din verksamhet kommer du behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 16 februari 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?