Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Programmet är speciellt för dig – rätt förutsättningar på rätt nivå. Här finns det många olika studiealternativ som kan hjälpa dig att bli behörig till ett nationellt program eller eventuellt gå vidare direkt till yrkeslivet.

Du står i centrum

Tanken med Introduktionsprogrammet och dess olika alternativ är att du ska få bästa möjliga hjälp att bli behörig till ett nationellt program inom gymnasieskolan eller att kanske komma ut och arbeta eller studera vidare på annat håll.

Hos oss på Tingsholm

På Tingsholmsgymnasiet finns fyra olika alternativ för dig som inte blivit behörig till något nationellt program. Alla börjar med en två veckors introduktion för att du och ansvariga på programmet ska få den information ni behöver för att göra rätt val.

Därefter skapar vi en individuell studieplan för dig. Gemensamt för alla fyra introduktionsprogram är att vi utgår från din studiemotivation och dina förkunskaper från tidigare studier.

Programinriktat val

Det här alternativet syftar till att skaffa sig behörighet till utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Det nationella program som utbildningen är riktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Undervisningen sker ofta i mindre grupper än i grundskolan och lärarna har lättare att se till särskilda behov.

Yrkesintroduktion

Här får man möjligheten att få mer kunskap om ett eller flera yrken eller gymnasieprogram. Yrkesintroduktion kan ge behörighet till ett yrkesprogram på gymnasieskolan eller hjälpa till att få ett arbete eller en praktikplats. Undervisningen sker i skolan men vanligtvis också genom praktik ute på en eller flera arbetsplatser eller genom att läsa kurser tillsammans med eleverna på gymnasieskolan. Det finns också möjlighet för att läsa ämnen där det behövs lägst betyget E för att bli behörig till att söka ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Är för den som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp för att kunna nå gymnasieskolan. Här erbjuds en utbildning anpassad efter vad som passar individen. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller där behov finns. Målet är att gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Ett alternativ för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen beräknas pågå 2-4 år, med fokus på svenska språket. Det finns flera språkintroduktionsgrupper på Tingsholmsgymnasiet och placering sker i en grupp utifrån tidigare skolbakgrund. Eleverna läser ämnen, med möjlighet att uppnå betyg, för att kunna påbörja ett nationellt program eller något annat Introduktionsprogram.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?