Synpunkter och klagomål på skola och förskola

Har du allmänna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på skola i Ulricehamns kommun? Välkommen att höra av dig!

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår service. Det är också viktigt att dina ärenden utreds ordentligt.

Lämna klagomål eller en synpunkt

Via webben

Lämna dina synpunkter

E-post

kommun@ulricehamn.se

Muntligt

Du kan kontakta personalen på skolan eller förskolan eller vända dig till rektor.

Skriftligt

Skriv ett brev med ditt ärende och skicka till:

Ulricehamns kommun
Klagomål
523 86 Ulricehamn

Återkoppling

Om du vill ha återkoppling på din synpunkt behöver vi ha dina kontaktuppgifter. Ange namn, adress och e-post om du vill ha återkoppling.

Skolinspektionen

Du har också rätt att vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 mars 2015, senast ändrad den 19 november 2021 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?