Offentlig upphandling

Det som köps in av Ulricehamns kommun ska i princip alltid vara upphandlat. Kommunen såväl som det kommunala bolagen omfattas…

Exempel på del av plankarta

Detaljplaner

I detaljplaner regleras användningen av mark och vatten inom ett visst område. De innehåller också regler för vad och var…