Verkstaden 8

Här hittar du information om ändringen av detaljplanen Verkstaden 8.

kartbild över detaljplanen Verkstaden 8

Planändringens avsikt

Avsikten med planändringen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten.

Beskrivning

Ändringen berör fastigheten Verkstaden 8 där Skrotfrag AB bedriver sin verksamhet. Fastigheten ligger inom industriområdet Karlsnäs, i den norra delen av Ulricehamns tätort och strax söder om riksväg 40.

Förklaring till ändring av detaljplan

Vid en ändring av detaljplan görs ändringar i den ursprungliga planen och tillhörande planbeskrivning ska kompletteras med en beskrivning av ändringen. Planändringens handlingar ska därför läsas tillsammans med ursprungliga planhandlingar. När ändringen har fått laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 22 november 2023, senast ändrad den 16 april 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?