Anhörigstöd

Tar du hand om någon som behöver din hjälp?

Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik? För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en familjemedlem/närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Men man kan också känna oro eller förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka att man aldrig räcker till. Anhörigskapet kan vara föränderligt och oförutsägbart och man står som anhörig ofta i beredskap.

Som anhörig är du ovärderlig och för att kunna hantera och orka på bästa sätt, kan man ibland behöva stöd.  Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Vilket stöd behöver du? Det finns flera olika sätt att få stöd!

Två personer som dricker kaffe

Stöd från kommunens verksamheter

Som anhörig kan du få stöd från kommunen men också från landsting, kyrkor, frivilliga organisationer med flera. Eftersom behovet ser olika ut beroende på vilken situation du som anhörig befinner dig i finns också olika typer av stöd att få. Kommunalt anhörigstöd kan innefatta många olika delar: Det bistånd som handläggare beviljar Den service som…

Bild på händer

Stöd för barn och unga

Att leva med en förälder eller ett syskon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan ibland kännas jobbigt eller annorlunda. Det är viktigt att barn och ungdomar känner sig sedda, delaktiga och får uppmärksamhet för sin egen skull. Vi välkomnar alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,…

Bild på löv Foto: Helena LundbergBild på löv Foto: Helena Lundberg

Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper. Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan vara svårt att veta…

Händer

Stöd via ideella organisationer

Det finns många som arbetar med att anhöriga ska få det bättre. Anhörigkonsulent förmedlar ofta kontakter till olika lokala intresseföreningar som exempelvis Demensföreningen, RSMH, Attention och FUB, men även till andra kontaktpersoner och nätverk. Svenska kyrkans församlingar erbjuder också samtal och hälsofrämjande verksamhet i olika former. Några exempel på samverkan är att det finns en…

Fingrar som rör skärmen på en surfplatta

Ulricehamns kommuns riktlinje för anhörigstöd

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som anger att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Alla anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående ska…

Händer som formar ett hjärta

Läs mer om anhörigfrågor

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA) är en resurs för att utveckla anhörigstödet. På deras hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom området. Du kan också få tips på litteratur, utbildning och annat. Hemsida: www.anhoriga.se Anhörigas riksförbund (AHR) är en rikstäckande organisation som stödjer anhöriga. Hemsida: www.anhorigasriksforbund.se AHR har en Anhöriglinje som…

Kontakt

Adress

Järnvägstorget 4 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?