Valberedningen

Valberedningen tar fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning, arvodesberedning och fyllnadsval som inte är ordförandeval. Beredningen består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige.

Ledamöter i valberedningen

Beredningsledare

Jan Holmin (M)

Vice beredningsledare

Inga-Kersti Skarland (S)

Övriga ledamöter

Jan-Åke Claesson (C)
Inger Broberg (C)
Evelina Karlsson (V)
Jan-Henric Henningsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Ulrika Ahlin (L)
Anna-Karin Sellberg (NU)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 24 januari 2023 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?