Beredningen för val och arvoden

Beredningen för val och arvode jobbar med interna frågor för den politiska organisationen i Ulricehamns kommun.

Beredningens uppdrag

  • Ta fram förslag till fullmäktige i valärenden.
  • Ta fram förslag på arvoden till förtroendevalda.

Förslagen beslutas av kommunfullmäktige. I beredningens uppdrag ingår inte medborgardialog.

Ledamöter i beredningen för val och arvode

Beredningsledare

Börje Eckerlid (C)
Tel: 0705-38 60 74

Vice beredningsledare

Eva Grönbäck (M)

Övriga ledamöter

Inger Broberg (C)
Lisa Åkesson (NU)
Elisabeth Stålbrand (NU)
Jan- Henric Henningsson (SD)
Jan Holmin (M)
Per-Ola Johansson (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Niclas Sunding (-)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 17 maj 2022 av Linnea Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?