Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

tecknad bild på hus

Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov. Ett planbesked innebär inte att ett detaljplanearbete inleds utan enbart att förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds. Om planbeskedet blir positivt kan ett detaljplanearbete inledas. Kostnader för framtagande av detaljplan ingår inte i kostnaden för planbesked.

Ansök om planbesked

Begäran om planbesked (pdf)

Om du i din begäran om planbesked fyller i en e-postadress kommer information i första hand skickas digitalt till dig.

Kostnad för planbesked

 

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2021.

  • Planbesked liten åtgärd:  14 280 kronor
  • Planbesked medelstor åtgärd: 16 660 kronor
  • Planbesked stor åtgärd: 19 040 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

 

Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa för 2021.

  • Planbesked liten åtgärd:  14 280 kronor
  • Planbesked medelstor åtgärd: 16 660 kronor
  • Planbesked stor åtgärd: 19 040 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 oktober 2017, senast ändrad den 29 december 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?