Trädfällning och röjning på kommunens mark

Vi är generellt sett restriktiva till att fälla friska träd (om de inte utgör någon fara). Växtlighet och träd är värdefulla och viktiga för platsers karaktär. De är också viktiga för växt- och djurlivet i närheten. Enheten park och skog ansvarar för trädfällning i kommunen.

Träd på privat mark

Vid ärenden gällande trädfällning på privat mark, kontakta byggenheten för vägledning: bygg@ulricehamn.se

Vid trädfällning på privat mark behöver man alltid kontrollera om platsen är detaljplanerad. I detaljplanen kan träd vara skyddade och det kan krävas marklov för att fälla träd.

Gällande detaljplaner

Om det är ett skyddsvärt träd så ska länsstyrelsen kontaktas. Även alléer är skyddade och det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att ta ner ett träd i en allé.

Skyddsvärda träd hos Artdatabanken

Träd på kommunal mark

Om du vill ta ner träd på kommunal mark nära din fastighet ska du göra en ansökan. Före beslut om trädet ska tas ner tittar vi på om trädet är ett så kallat riskträd och då är regeln att trädet ska tas ner så snabbt som möjligt. I annat fall läggs trädet in som ett önskemål och nedtagning kan ske när området gås igenom nästa gång.

Ansökan om att ta ner träd på kommunal mark

Ansökan om trädfällning på kommunal mark (pdf)

Beskriv vilket eller vilka träd det gäller samt anledningen till att du önskar hjälp att fälla dem. Du behöver också ha godkännande från berörda grannar.

Nedan bedöms i ansökan

 • Trädets kondition
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Trädets funktion och betydelse för området
 • Ålder och storlek på trädet
 • Om trädet stod där när fastigheten köptes/byggdes
 • Om detaljplan innehåller trädfällningsförbud. I sådana fall kan särskilt marklov krävas.

Anledningar till att kommunen inte fäller träd

 • De skuggar tomt eller hus
 • De tappar löv, barr eller frön på tomt eller hus
 • De hämmar tillväxt på tomten
 • De stör antenner eller elektronisk utrustning
 • De stör utsikten

Röjning av sly

Önskemål om röjning av sly hamnar alltid som ett önskemål och bedöms och prioriteras löpande. Använd samma blankett som för trädfällning.

Invasiva arter

Misstänker du att du har en invasiv växt på din tomt?

Invasiva arter hos Naturvårdsverket

Frågor och synpunkter

Park och skog
telefon: 0321 – 59 50 00
parkochskog@ulricehamn.se

Publicerat av Elin Ohlsson den 6 september 2017, senast ändrad den 15 juni 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?