Ängsgårdens förskola i Timmele

I Timmele ligger Ängsgårdens förskola. Ängsgården har en fantastisk och unik förskolegård, ett resultat av ett treårigt projekt vilket engagerade personal, vårdnadshavare, anhöriga och företag i Timmele.

Bild på Ängsgårdens förskola som är ett grått enplanshus med röd entrédörr.Ängsgårdens förskola

Förskolan ligger i den södra delen av samhället. I närområdet finns Timmele skola (F-6) och Ätradalsskolan (7-9) som också inrymmer ortens bibliotek. Ängsgårdens förskola består av två avdelningar, Snäckan och Fjärilen. Vi har ett nära samarbete med Nyckelpigans förskola, som tar emot de äldsta barnen i sina lokaler i den gamla folkskolan vid Timmele skola.

På Ängsgården skapar vi tillsammans en förskola där alla barn, vårdnadshavare och personal kan känna sig trygga, trivas och ha roligt tillsammans. Förskolans pedagoger driver en verksamhet som främjar lek och aktiviteter, samt uppmuntrar och utmanar barnens utveckling och lärande.

Trivsel och trygghet

Vi pedagoger känner arbetsglädje och är trygga med varandra. Glädjen smittar av sig till barn och föräldrar. Hur vi kommunicerar och bemöter barnen är avgörande! Vi välkomnar alla med glädje och engagemang. Vi är måna om att bygga trygga och tillitsfulla relationer som möjliggör en rak och tydlig tvåvägskommunikation. Trygga vårdnadshavare ger trygga barn! Genom att vi pedagoger är aktivt närvarande blir barnen sedda och bekräftade och knyter an.

Vi har få och väl genomtänkta regler och konsekventa pedagoger. Positiva beteenden och handlingar förstärks genom positiv bekräftelse och synliggörande. Vi pedagoger hjälper barnen att ställa tillrätta och göra förlåt vid eventuella konflikter.

Lärande och utveckling

Vår lärmiljö inne och ute inspirerar och uppmuntrar till lek, utforskande och utveckling. Barnen möter kompetenta och lyhörda pedagoger som med lust och engagemang agerar utifrån det enskilda barnets och gruppens behov och eller intresse. Vi har sett att vår roll som närvarande och observanta pedagoger som stöttar och stödjer till ett gott samspel i barngruppen är av största vikt.

Som medupptäckare och medforskare stimulerar och utmanar vi barnen vidare i deras utveckling och lärande. Det vi vuxna fokuserar på och visar intresse för smittar av sig på barnen.

Vårt förhållningssätt, kunskap och engagemang har avgörande betydelse för huruvida vi väcker barnens intresse och ger dem en förståelse för matematik, naturvetenskap, språk med mera. Vi uppmuntrar och synliggör barnens framsteg och utveckling genom bland annat att dokumentera varje barns förändrade kunnande: ”Jag kan”.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Vi är lyhörda för vad barnen är nyfikna och intresserade av. Genom ett gott samarbete med vårdnadshavarna får vi kunskap om barnets erfarenheter och förutsättningar, därigenom möjliggör vi en verksamhet som tillgodoser barnets behov av stöd, stimulans och utmaning.

I vår förskola arbetar vi för att skapa intresse för andra länder och kulturer. Det är så spännande att se hur andra människor lever! Väldigt ofta ser vi många likheter med oss själva. Vi har sedan 2010 arbetat aktivt kring Bangladesh, där några pedagoger deltog i en resa med den globala skolan. Vi har bilder uppsatta som påminner barnen om Bangladesh. Bilderna uppmuntrar ofta barnen till samtal, samtal och funderingar som blir en naturlig del i den dagliga verksamheten. Inte sällan nämns Bangladesh i barnens lek.

Två gånger om året har vi ”Bangladeshvecka” med extra fokus på Bangladesh. En vecka då vi bland annat tittar på bildspel, lagar mat i vindskyddet, har ”banglagympa”, sitter på golvet och äter med handen, tittar på film och lyssnar på musik.

Delaktighet och inflytande

Genom närvarande och lyhörda pedagoger uppmuntras barnens initiativ och ansvarstagande. Vi pedagoger observerar och reflekterar och kan därmed tillgodose barnens behov och intressen. När barnen känner att vi har tilltro till deras kapacitet och förmåga, förstärks barnens lust att samarbeta och ta ansvar. Vårt tillåtande förhållningssätt gör att barnen tar egna initiativ och söker bekräftelse i det de gör. Vi säger oftast ja när de frågar om något, säger vi nej förklarar vi varför.

Vi pedagoger är aktiva samtalspartners. Barnen känner sig betydelsefulla när de blir lyssnade på och de flesta vågar ”stå i centrum”. Vi är medvetna om att kommunicera även med de barn som inte är så språkligt aktiva och de barn som inte har ett verbalt språk. Barnen har blivit mer språkligt aktiva med varandra. Vi har jag betar aktivt med att barnen ska kommunicera mer med varandra och vikten av att inte bara prata utan även lyssna.

Vi pedagoger känner arbetsglädje och är trygga med varandra. Glädjen smittar av sig till barn och föräldrar. Hur vi kommunicerar och bemöter barnen är avgörande! Vi välkomnar alla med glädje och engagemang. Vi är måna om att bygga trygga och tillitsfulla relationer som möjliggör en rak och tydlig tvåvägskommunikation. Trygga vårdnadshavare ger trygga barn! Genom att vi pedagoger är aktivt närvarande blir barnen sedda och bekräftade och knyter an.

Vi har få och väl genomtänkta regler och konsekventa pedagoger. Positiva beteenden och handlingar förstärks genom positiv bekräftelse och synliggörande. Vi pedagoger hjälper barnen att ställa tillrätta och göra förlåt vid eventuella konflikter.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Adress

Gunnagårdsvägen 3
52372 Timmele

Hjälpte informationen på denna sida dig?