Arbete på vägar och gator

 

vägarbeteVägarbete

När grävning ska utföras i vägområde behöver du som entreprenör ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Det ska också finnas en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, läs mer om tid under fliken ”Tider för ansökan” längre ner på sidan.

Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet. TA-planen är också en del i entreprenörens arbetsmiljöplan. Arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som väghållaren (kommunen) råder över och får besluta om åtgärder. En plan skapar en säker trafikmiljö för de trafikanter som visats i närheten av arbetet. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafikens framkomlighet.

Vid schaktarbeten ska kommunens grävanvisningar följas. En särskild avgift utgår för framtida underhåll i asfalt, se kommunens taxa för prisuppgift. All återställning av schakter omfattas av en 3-årig garanti, uppkommer skador på återställd yta är entreprenören skyldig att reparera dessa skador.

 

 

 

 

Ansökan om grävtillstånd och TA-plan

Du kan ansöka om grävtillstånd och TA-plan via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du enkelt fylla i all information och markera området direkt i en karta. Du kan följa ditt ärende och om du har flera ärenden samtidigt har du alla samlade på ett och samma ställe. När du är färdig med arbetet går du in och färdigställer direkt i e-tjänsten.

Första gången du använder e-tjänsten behöver du skapa en användare som du sedan fortsätter varje gång som du ska logga in.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga för att ansöka om grävtillstånd och TA-plan finns en guide som förklarar varje steg.

 

 

 

Tider för ansökan

TA-planen/grävtillståndet ska skickas till Ulricehamns kommun senast fem dagar före arbetet ska påbörjas. Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast dagen efter grävning påbörjats. Längre handläggningstid kan förekomma om exempelvis avstängningen medför att trafikföreskrift måste upprättas. En trafikföreskrift måste upprättas om avstängningen kräver justering av reglerna i trafiken, exempelvis parkeringsförbud.

Om ansökan uteblir tas en avgift om 2000 kr ut, se taxa

Du kan ansöka om grävtillstånd och TA-plan via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du enkelt fylla i all information och markera området direkt i en karta. Du kan följa ditt ärende och om du har flera ärenden samtidigt har du alla samlade på ett och samma ställe. När du är färdig med arbetet går du in och färdigställer direkt i e-tjänsten.

Första gången du använder e-tjänsten behöver du skapa en användare som du sedan fortsätter varje gång som du ska logga in.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga för att ansöka om grävtillstånd och TA-plan finns en guide som förklarar varje steg.

 

 

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 4 april 2016, senast ändrad den 1 juli 2020 av Sabina Eskil

E-tjänster och blanketter

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?