Elda effektivt

Eldar du med ved? Även om det är bättre att elda med förnybara bränslen än fossila bränslen, skapar eldningen luftföroreningar som är farliga för människor att andas in. Eldningen påverkar också klimatet. Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen.

Så påverkar eldning hälsa och miljö

Barn och äldre, men också personer med astma eller andra luftrörs- och andningsbesvär, är extra känsliga för luftföroreningar. Polycykliska aromatiska kolväten och dioxiner är exempel på föroreningar som släpps ut när du eldar med ved. Dessa föroreningar kan orsaka problem i andningsvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Vissa är även cancerframkallande. Hälsoproblem orsakade av vedeldning är ofta störst inom tätorter, nära boendemiljön. Även om dina utsläpp är små, kan exponeringen tillsammans med andras utsläpp bli stor.

Vedeldning kan också leda till utsläpp av sotpartiklar. När sot sprids norr om polcirkeln, skyndas snö- och issmältningen på i Arktis.

Påverkan på hälsa och miljö från vedeldning, Naturvårdsverket

Ditt ansvar när du eldar

Du som eldar med ved eller andra bränslen har ett ansvar att minska utsläppen av luftföroreningar, men också att minska andra störningar för omgivningen. I våra lokala föreskrifter kan du läsa mer om vad som gäller.

Lokala föreskrifter för att skydda människors miljö och hälsa (pdf)

Elda med ved på rätt sätt

Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen. Nedan hittar du råd för att göra luften bättre för dig och dina grannar – när du eldar i kamin, spis eller ugn.

Ved med rätt fukthalt

Veden ska vara lagom torr, med en fukthalt på 15 till 20 procent. En tumregel är att låta veden ligga utomhus under tak i närmare ett år innan den används. När du tar in veden, ska du använda den inom ett par veckor, för att den inte ska bli för torr. Ett för torrt vedträ brinner upp snabbare, ger mindre värme och bidrar till mer utsläpp.

Tändmedel

För att få fart på elden och på så vis minimera utsläppen kan du använda dig av braständare, som till exempel briketter. Det går också bra att använda flisor från vedträn. Däremot ska du inte använda tändvätska – att elda säkert är minst lika viktigt som att elda hållbart.

Tillförsel av luft

När du har tänt brasan ska lågorna vara klargula och livliga. Om lågorna är alltför kraftfulla kan du behöva minska lufttillförseln med hjälp av spjället. Vill du hålla igång brasan när veden brunnit upp? Öppna upp spjället helt och fyll på med fler vedträn på glödbädden.

Röken

Har du någon gång tittat på röken som kommer ut ur din skorsten? Om du eldar på rätt sätt ska den inte synas alls. Är det kallt ute kan eldningen skapa kondens som ser ut som vit rök, vilket inte är farligt. Om röken däremot är gul, grå eller svart bör du kontakta din sotare för att ta reda på vad det kan bero på.

Vedeldning, Naturvårdsverket
Sotning och brandskyddskontroll, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Publicerat av Elin Ohlsson den 19 mars 2024, senast ändrad den 20 mars 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?