Val i Sverige

Allmänna val

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, region och kommun i Sverige och vart femte år är det val till Europaparlamentet. I Sverige är valen fria, hemliga och direkta vilket innebär att du inte behöver tala om för någon vad du röstar på och att ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster är lika mycket värda. Direkta val innebär att det är väljarna som utser vilka som ska sitta i riksdag och fullmäktige – de är direktvalda av folket.  I valet röstar var och en på det parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i riksdagen, på regional nivå (Västra Götalands regionfullmäktige) och på lokal nivå (Ulricehamns kommunfullmäktige).

Det är kommunerna som genomför de allmänna valen och i varje kommun finns en ansvarig valnämnd. Dessutom genomför vi eventuella folkomröstningar och extra val.

Vem kan rösta?

I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare. I val till kommun- eller regionfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen/regionen, samt är något av följande:

  • Svensk medborgare
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge
  • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen

Information om rösträtt och röstlängd hos Valmyndigheten

Val till Europaparlamentet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Läs om vallokaler, förtidsröstning och annat matnyttigt på vår sida Val till Europaparlamentet.

 

Valnämnden - lokal valmyndighet

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har det övergripande ansvaret för att praktiskt planera och genomföra allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen då sena förtidsröster och budröster räknas.

Valnämnden och dess politiska representation

Länsstyrelsen - regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, genomför den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten i val till kommun- och regionfullmäktige. Länsstyrelsen utser även ledamöter och ersättare till kommun- och regionfullmäktige.

Information om Länsstyrelsens roll i valarbetet hos Länsstyrelsen

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndigheten som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val i Sverige. Valmyndigheten utvecklar och underhåller IT-stödet för hela valadministrationen. I uppgifterna ligger också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

Efter genomförda val fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Information om Valmyndighetens roll i valarbetet hos Valmyndigheten

Kommande val

År Valtyp
2026 Riksdag, kommun- och regionfullmäktige
2029 Europaparlamentet

Folkomröstning

Folkomröstning

Ibland får vi också tycka till om enskilda frågor i en så kallad folkomröstning. Om minst 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun begär det måste kommunfullmäktige lyfta frågan på ett möte, men om två tredjedelar eller fler av ledamöterna röstar nej blir det ingen folkomröstning. Fullmäktige kan också själva besluta att hålla folkomröstning i en fråga. En folkomröstning i en kommun är enbart rådgivande.

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har det övergripande ansvaret för att praktiskt planera och genomföra allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen då sena förtidsröster och budröster räknas.

Valnämnden och dess politiska representation

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 november 2017, senast ändrad den 23 april 2024 av Rebecca Berndes

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?