Övriga anläggningar

Bygglov behövs exempelvis också för camping, idrottsplats, båthamn samt motor-, golf- och skjutbana.

Platsen

Det ska vara säkert för människor att använda anläggningen och att vistas runt den utan risk för att bli skadade. Anläggningen ska vara tillgänglig för alla oavsett om man är rullstolsburen eller inte. Oftast behövs en ny detaljplan upprättas vid en nybyggnation av dessa typer av anläggningar.

Ansökan

För idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, nöjes-, och djurparker krävs bygglov.

För att man ska kunna tala om att anordna krävs det i allmänhet att åtgärder av något slag vidtas för att bereda marken för det nya ändamålet. När det till exempel gäller skidbackar kan sådana åtgärder bestå i trädfällning, markarbeten och inrättande av en skidlift. Vid anläggande av ett friluftsbad kan det vara fråga om rensning, utfyllnad, anläggande av bryggor med mera. Bygglov krävs alltså även för väsentlig ändring av bygglovspliktiga anläggningar och anordningar.

I vissa fall kan bygglovsplikt inträda trots att några åtgärder inte behöver utföras. Exempel på detta är upplåtelse av ett område för camping eller husvagnsuppställning. Oavsett om några åtgärder behöver utföras eller inte, krävs det bygglov när någon ska utnyttja ett område för camping eller husvagnsuppställning i sådan omfattning att verksamheten blir mer eller mindre yrkesmässig.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?