Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Under hösten 2021 påbörjades ett arbete mellan kommun och näringsliv för att med gemensamma krafter utveckla framtidens företagsklimat. Nu har en näringslivsstrategi tagit form, som ska ligga till grund för kommunens näringslivsarbete under perioden 2022 till 2025.

Näringslivsstrategi 2022 till 2025

Näringslivsstrategin, som har tagits fram av företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner, beslutades av kommunfullmäktige den 24 februari 2022.

Syfte och mål

Syftet med näringslivsstrategin är att få en tydlighet i prioriteringar för näringslivsutvecklingen, med en målsättning att ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun. Målet ska följas upp genom en attitydundersökning som Svenskt Näringsliv gör varje år. Enkäten som riktar sig till företagare och politiker undersöker deras upplevelser av näringslivsklimatet i kommunen. Vi har som målsättning att i mätningen Lokalt företagsklimat årligen öka och nå 3,8 av maximala 6,0 år 2025.

Fokusområden

För att nå ett bättre företagsklimat är näringslivsstrategin uppdelad i fyra fokusområden.

Kommunens service och bemötande

Företagen i Ulricehamn möter kommunen på olika sätt genom information, dialoger, myndighetsutövning och samverkan. Alla möten med kommunen ska präglas av ett lösningsorienterat förhållningssätt och en sammanhållen kommun. Att företagen får en tydlig, transparent och tillgänglig information om kommunens olika verksamheter och processer är centralt.

Tillväxt för befintligt näringsliv

Ulricehamns kommun kan påverka företagens tillväxt och utveckling på flera olika sätt där en tydlig samhällsbyggnadsprocess med tillgänglig mark och lokaler är en viktig faktor. Kompetensförsörjningen hos företagen behöver tryggas genom goda relationer med utbildningssystemet och de företag som vill växa genom att sälja sina tjänster till kommunen ska få en tydlig och transparent upphandlingsprocess.

Entreprenörskap och nyföretagande

Nyföretagande och entreprenörskap är centralt för tillväxt av nya företag i Ulricehamn. Här har skolan en central roll för att skapa ett intresse för entreprenörskap. Samarbete ska ske med innovationssystemet så att nya företag får möjlighet att ta del av regionala stöd. För de individer som vill påbörja en ny karriär som egenföretagare ska det finnas stöd och rådgivning.

Nyetableringar

För de företag som vill etablera sig i Ulricehamn ska det finnas en tydlig process för integrering och onboarding. Det ska vara lätt att komma in som ny företagare i Ulricehamn.

Publik version av näringslivsstrategin för 2022 till 2025 (pdf)

Handlingsplan

Just nu arbetar kommunen tillsammans med Näringsliv Ulricehamn fram ett förslag på handlingsplan för strategin. Handlingsplanen, som ska definiera aktiviteter, ansvariga och när aktiviteterna ska vara genomförda, ska beslutas av kommunstyrelsen längre fram.

Mer läsning?

Information om näringslivsarbetet hos Näringsliv Ulricehamn

Publicerat av Elin Ohlsson den 18 februari 2022, senast ändrad den 11 oktober 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?