Kommunen söker stödfamiljer till barn och unga med funktionsvariation

Ibland kan kraften att vara förälder till ett barn med särskilda behov ta slut. Barnet behöver lite andrum från föräldrarna och föräldrarna behöver samla ny energi. Då kan en stödfamilj vara till stor hjälp. En sådan får ta emot ett barn i sin familj några dagar i månaden. Barnet får känna sig som en i familjen och familjen hittar på saker tillsammans, utefter barnets behov.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Stödfamiljer ska fungera som avlastning för barn och deras föräldrar. Grunden i uppdraget är att vara en medmänsklig kontakt och god förebild. Att vara stödfamilj kan innebära både slit och jobb, men också glädje, kärlek och stimulans.

När barnet är hos stödfamiljen ska hen få delta i stödfamiljens vardagsliv utifrån barnets möjlighet och behov och få känna sig som en i familjen. Det viktigaste är inte att hitta på saker med barnet utan att barnet får fler vuxna omkring sig som ägnar dem tid och visar dem omtanke utifrån barnets behov.

Längden på uppdraget kan vara upp till några år och ofta träffas man någon eller några helger i månaden. Det är därför viktigt stödfamiljen känner att det finns tid och engagemang att bygga upp en långvarig relation med ett barn eller ungdom med särskilda behov.

Som stödfamilj omfattas man av sekretesslagen, vilket innebär att man inte får prata om sina uppdrag, dess innebörd eller barnets sociala situation för någon utomstående.

Varför behövs det stödfamiljer?

Det finns många olika anledningar till varför barn och ungdomar ibland behöver en extrafamilj. Ofta handlar det om att ge barnet stöd och föräldrarna avlastning. Barn med funktionshinder/funktionsvariation kan behöva mer vård, uppmärksamhet och stimuli från föräldrarna och därför tar det mer kraft från dessa föräldrar att tillgodo se barnens behov. Det kan vara barn som behöver extra uppmärksamhet, extra trygghet och stöttning i livet. Även barnets syskon kan behöva lite mer ”egentid” med föräldrarna som kanske får ägna sig mer åt barnet med funktionshinder/funktionsvariation.

Vad krävs av en stödfamilj?

En stödfamilj är en helt vanlig familj. Ni kan vara par eller ensamstående, med eller utan barn. Huvudsaken är att ni är extra trygga och stabila, med förmågan att ta emot ett annat barn i ert hem och hjärta.

Hur blir man stödfamilj?

Det behövs ingen särskild utbildning eller erfarenhet för att bli kontaktfamilj. Vi söker helt vanliga personer som har tid och intresse för att engagera sig i ett barns liv. Du/ni måste bli god- kända som stödfamilj, vilket innebär att vi kommer att utreda din/er situation samt inhämta uppgifter från socialregister, rikspolisstyrelsen och skatteverket.

Ekonomisk ersättning för stödfamiljer

Som kontaktfamilj har man ett viktigt uppdrag. Grunden är ert ideella engagemang, men man får även ett arvode som är skattepliktigt och en omkostnadsersättning som ska täcka utgifterna för mat och det ni gör tillsammans. Vi följer Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer kring ersättning för stödfamiljer.

Publicerat av Anette Westerlund den 1 juni 2021, senast ändrad den 15 december 2022 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?