Bli stöd- eller kontaktfamilj

Här kan du läsa om vad det innebär att vara stöd- eller kontaktfamilj och hur du går tillväga för att bli det.

Vad innebär det att vara stöd- eller kontaktfamilj?

Som stöd- eller kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ungdom i sitt hem någon eller några dagar i månaden. Barnet blir en del av er vardag, får byta miljö och träning i nya sociala sammanhang och barnets föräldrar kan då få avlastning.
En stöd- och kontaktfamilj kan se ut på olika sätt, det kan vara en familj eller ensamstående person, med eller utan barn. Som stöd- eller kontaktfamilj kan man göra en stor insats för både barn och föräldrar. Man blir en viktig del av barnets vardag och kan fungera som en extrafamilj att vända sig till.

Vad är skillnaden mellan stöd- och kontaktfamilj?

Stödfamiljer tar emot barn med funktionsnedsättning. Det kan vara såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Det är en fördel om du har kunskaper om barn med funktionsnedsättning.
Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd, miljöombyte eller behöver få ett utvidgat nätverk.

Får en stöd- och kontaktfamilj betalt?

Du får en viss ersättning för ditt uppdrag, en arvodes- och en omkostnadsersättning. Ersättningen beror på hur omfattande uppdraget är. Vi följer Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer kring ersättning för stödfamiljer.

Vill du bli stöd- eller kontaktfamilj?

För att bli stöd- eller kontaktfamilj krävs ingen speciell utbildning men man behöver ha tid, engagemang och en stabil livssituation. Det görs alltid en utredning, I utredningen ingår referenstagning, registerutdrag, hembesök och intervju.

Om du är intresserad av att bli stöd- eller kontaktfamilj eller har frågor, ta kontakt med oss som jobbar med stöd- och kontaktfamiljer genom att mejla till
engageradig@ulricehamn.se eller kontakta Individ- och familjeomsorgen på telefon 0321 – 59 56 00

Vill du veta mer?

https://www.socialstyrelsen.se/mininsats/

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 1 juni 2021, senast ändrad den 8 maj 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?