Promenadstråk

I Ulricehamns stad finns flera promenadstråk som du kan använda för vardagsmotion. Vid startpunkten finns kartor och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader längs promenadstråket. Kartorna finns även på apotek, vårdcentraler och turistbyrå. Det går naturligtvis bra att starta och sluta var som helst på slingan. Kartorna hittar du vid Bilagor på sidan.

Promenadstråk 1 (3,3 kilometer)

Sträckan är 3,3 kilometer och börjar vid Tre rosors väg vid uppfarten mot sim- och sporthallen.

Utmed sträckan som går längs Tre rosors väg, Sanatorievägen och Stenbocksgatan kan du se några av Ulricehamns kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Sträckan är upplyst och innehåller lätt sluttande backar. Parkering finns vid sim- och sporthallen. Utmed hela rundan finns promenadstråksskyltar att följa.

Karta över promenadstråk 1 (pdf)
Byggnader och platser utmed promenadstråk 1 (pfd)

Promenadstråk 2 (3,7 kilometer)

Sträckan är 3,7 kilometer och stråket tar sin början på strandpromenaden, nedanför busstationen.

Sträckan går utmed sjön Åsunden, rundar båthuset vid Åsundens båtsällskap och går längs storgatan inne i centrala Ulricehamn. Större delar av rundan innehåller flacka partier, men vissa lätt sluttande backar förekommer också.

Promenadstråket är upplyst och parkering finns på ett par ställen längst strandpromenaden. Utmed hela rundan finns promenadstråksskyltar att följa.

Karta över promenadstråk 2 (pdf)
Byggnader och platser utmed promenadstråk 2 (pdf)

Promenadstråk 3 (3,6 kilometer)

Sträckan är 3,6 kilometer och startar vid Ekhagen med information om naturen och eken. Promenadstråket bjuder på både park-, natur- och djurupplevelser.

Under promenaden passeras både äldre och nyare villakvarter så som Borgmästarhagen och Gunnarshill. Här märker du tydligt av att Ulricehamn är kuperat. Sträckan innehåller en hel del både uppför- och nedförsbackar.

Promenadstråket är upplyst och går på asfalterade gator och gångbanor. Utmed hela rundan finns promenadstråksskyltar att följa.

Karta över promenadstråk 3 (pdf)
Byggnader och platser utmed promenadstråk 3 (pdf)

Promenadstråk 4 (2,8 km)

Sträckan är 2,8 kilometer och startar vid Stadsparken med information om djurlivet och hembygdsstugorna. Stråket är upplyst och innehåller varierad kupering. Parkering finns vid stadsparken.

I stadsparken finns tre hembygdsstugor, en visthusbod, en kvarn och en klockstapel. Byggnaderna är från sent 1700-tal.

Stråket går förbi den relativt okända men speciella Paradisravinen. Ravinen är klassad av Skogsstyrelsen som ett naturvärdesobjekt, det vill säga ett skogsområde med förhöjda naturvärden.

Karta över promenadstråk 4 (pdf)
Information om stadsparken och Paradisravinen (pdf)

Promenadstråk 5 (3, 7 kilometer)

Sträckan är 3,7 kilometer och startar vid Älvkvarnsvägen invid gamla riksväg 40 söder om Villastaden.

Stråket går bland annat på den gamla banvallen och passerar flera kulturhistoriskt intressanta miljöer, till exempel Kapellkyrkogården. Stråket ligger även i direkt anslutning till både vårdcentral och träningscenter och passerar bland annat Prångens camping.

Utmed hela rundan finns promenadstråksskyltar att följa.

Karta över promenadstråk 5 (pdf)
Byggnader och platser utmed promenadstråk 5 (pdf)

Sträckan är 3,3 kilometer och börjar vid Tre rosors väg vid uppfarten mot sim- och sporthallen.

Utmed sträckan som går längs Tre rosors väg, Sanatorievägen och Stenbocksgatan kan du se några av Ulricehamns kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Sträckan är upplyst och innehåller lätt sluttande backar. Parkering finns vid sim- och sporthallen. Utmed hela rundan finns promenadstråksskyltar att följa.

Karta över promenadstråk 1 (pdf)
Byggnader och platser utmed promenadstråk 1 (pfd)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?