Kommunarkivet

I kommunarkivet finns information om kommunala myndigheter och verksamheter från och med 1863 när de första kommunerna bildades. Genom åren har det skett sammanslagningar av mindre kommuner och 1974 bildades det som idag är Ulricehamns kommun.

Fråga till kommunarkivet

Från 6 juli till 5 augusti har vi sommarbemanning på kommunarkivet. Det betyder att våra handläggningstider kan vara lite längre än vanligt.

Tack för din förståelse och glad sommar!

 

Använd e-tjänsten: Fråga till kommunarkivet
För pågående ärenden, kontakta berörd handläggare. Se exempel nedan.

  • Skolhälsovårdsjournaler anses vara pågående så länge eleven går i skolan.
  • Journal från individ- och familjeomsorgen anses vara pågående så länge ärendet är aktivt och finns kvar på verksamheten fem år efter ärendet har blivit avslutat.

I de fall du efterfrågar information som omfattas av sekretess kommer vi att ställa frågor om dig och syftet med din begäran för att göra en sekretessprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Handlingar som omfattas av sekretess

Om du vill begära ut handlingar som omfattas av Offentlighet- och sekretesslagen kommer vi begära in en fullmakt.

Mall för fullmakt (Word)

Kopior eller få något hemskickat

Vill du ha kopior eller få något hemskickat kan vi ta ut en avgift i enlighet med kommunens taxor.

Taxor och avgifter

Besök kommunarkivet

För besök i kommunarkivet ta kontakt med kommunarkivarien för tidsbokning. Det gör du genom att ringa vår växel på 0321-59 50 00 eller skicka mejl till kommun@ulricehamn.se.

Ansvarig för arkivering

Kommunen består av flera myndigheter och verksamheter som är skyldiga att arkivera och vårda sin information. Huvudansvaret för detta ligger hos arkivbildaren alltså den myndighet eller verksamhet som har informationen. Kommunarkivet tar emot leveranser från myndigheterna och verksamheterna efter ett antal år och övertar därmed ansvaret samt bevarar informationen för all framtid.

Vad som finns i kommunarkivet

I kommunarkivet finns information om kommunala myndigheter och verksamheter från och med 1863 när de första kommunerna bildades. Genom åren har det skett sammanslagningar av mindre kommuner och 1974 bildades det som idag är Ulricehamns kommun.

Ett axplock av vad du kan få svar på genom information i kommunarkivet:

  • Vilka vaccinationer som du har fått under skoltiden, så länge du gick i en kommunal skola.
  • Vilka betyg du fick från den kommunala grund- och gymnasieskolan.
  • Vilka förändringar som har skett på din fastighet.
  • Om du röstade i ett särskilt val, dock inte vad du röstade.
  • Vad som har beslutats i kommunens nämnder och styrelser.
  • Vad som står i din akt om du har varit fosterhemsplacerad eller haft god man.
  • Vilka verksamheter som har funnits i kommunen genom historien.

Tänk på att det i kommunarkivet bara finns sådant som är avslutat. Informationen finns kvar hos respektive myndighet och verksamhet ett antal år innan leverans till kommunarkivet sker. Kommunens informationshanteringsplan beskriver hur informationen hanteras och när den levereras till kommunarkivet.

Föreningsarkiv

Kommunen har också ett föreningsarkiv.

Föreningsarkiv

Kommunen består av flera myndigheter och verksamheter som är skyldiga att arkivera och vårda sin information. Huvudansvaret för detta ligger hos arkivbildaren alltså den myndighet eller verksamhet som har informationen. Kommunarkivet tar emot leveranser från myndigheterna och verksamheterna efter ett antal år och övertar därmed ansvaret samt bevarar informationen för all framtid.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 15 maj 2020, senast ändrad den 4 juli 2024 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?