Funktionsrätt

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning kallas funktionsrätt. Personer med funktionsnedsättningar har rätt att leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhället.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta nationerna 2006 och började gälla i Sverige 2009. Konventionen tydliggör vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra och innehåller inga nya rättigheter. Syftet är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innehåller 25 rättighetsartiklar och anger nödvändiga åtgärder för att personerna ska kunna ta del av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Stat, kommun och region har ett gemensamt ansvar att följa konventionen.

Riksdagen antog ett nationellt mål för funktionshinderspolitiken 2017 där kopplingen till mänskliga rättigheter tydliggörs:

Att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Ett arbete pågår i Ulricehamns kommun kring funktionshinderpolitiken.

Kvällsdialog om funktionshinderfrågor

Just nu tar vi fram en plan för att skapa ett samhälle för alla, oavsett funktionsförmåga. För oss är det viktigt att planen ska bygga på de behov, idéer och drömmar som människor i vår kommun har. Därför är vi glada om du vill komma och berätta för oss om dina upplevelser av att leva med en funktionsnedsättning. Du som vill vara med under dialogen får träffa politiker och personal från kommunen. Vi pratar om det finns något som du skulle vilja göra men som du inte gör eller kan göra, om du upplever några hinder eller ett utanförskap på grund av din funktionsnedsättning och vad vi tillsammans kan göra för att minska det.

Alla är välkomna – du som har en funktionsnedsättning, du som är anhörig, vän eller granne. Ibland är det lättare att komma tillsammans, så självklart kan du ta med dig någon som du känner dig trygg med.

Tid och plats

27 februari 18.00-20.00
Equmeniakyrkans caféteria, Jägaregatan 6, Ulricehamn (vi bjuder på fika)

12 mars 18.00-20.00
Digitalt via Teams

Anmälan

Anmäl dig senast 19 februari respektive 4 mars. Välj vilka två ämnen som du vill prata mest om; fysisk miljö (utomhus och inomhus), skola eller aktiv fritid samt vilken kvällsdialog du vill närvara på och anmäl dig till petra.gronhaug@ulricehamn.se. Meddela även om du är i behov av något stöd under kvällen. Hjärtligt välkommen!

Publicerat av Elin Ohlsson den 6 februari 2024, senast ändrad den 6 februari 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?