Vegby 4:74 och 4:126

Här hittar du information om detaljplanen Vegby 4:74 och 4:126

Kartbild över detaljplaneområde Vegby 4:74 och 4:126

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder i ett sjönära läge i centrala Vegby. Avsikten är att möjliggöra för cirka åtta fastigheter som avses bebyggas med friliggande villor.

Beskrivning

Området som är aktuellt för planläggning utgörs för nuvarande av ett skogsområde som avgränsas av banvallen, Strandvägen och Parkvägen. Platsen har tidigare varit bebyggd men sedan rivning under tidigt 90-talet stått tom. Platsen är för nuvarande planlagd som järnvägsändamål, park, bostadsändamål och småindustri.

Översiktsplanen Ulricehamn 2040 har pekat ut området som ett LIS-område, det vill säga landsbygdsutveckling i strandnära läge. Syftet med utpekandet är att möjliggöra för bostadsutveckling vilket också bidrar till möjligheten att upprätthållandet av kommunal service i Vegby.

Planen kommer att handläggas med standardförfarande bestående av samråd, granskning och antagande.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

 

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 8 november 2023, senast ändrad den 14 maj 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?