Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillstånds- och lovgivning enligt en rad lagar inom miljö- och byggområdet som exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Till denna lagstiftning hör även tillsyn och kontroll av att dessa lagar följs.

Många av nämndens beslut fattas på delegation direkt av tjänstemännen, men ärenden av större vikt och beslut om avslag ska fattas av nämnden. Tjänstemännens beslut redovisas sedan för nämnden vid nästa sammanträde. Ärenden som tas i nämnden är av den typ att de inte går att ta på delegation eller av avgörande karaktär.

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd, därför är en stor del av nämndens sammanträden inte öppna för allmänheten. Du kan se på ärendelistan vid varje möte vad som är öppet för allmänheten. Ärendelistan inför kommande sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Vi publicerar inte sammanträdesprotokoll på vår webbplats. Vill du få tillgång till protokollen? Kontakta miljobygg@ulricehamn.se

Ärenden och handlingar

Ärenden som ska tas upp i miljö- och byggnämnden ska skickas till miljö och samhällsbyggnad senast tre veckor innan datumet för sammanträdet.

Miljö- och byggnämndens ordförande: Kenneth Johansson (M).

Politikerregister

Kommande möten och ärendelistor 2024

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 29 april 2024 av Linda Larsson Järleklint

Hjälpte informationen på denna sida dig?