Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända minoriteter; judar, romer, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Minoriteternas rättigheter finns samlade i särskild lagstiftning.

Minoriteternas gemensamma nämnare är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet med en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja och strävan att behålla sin identitet. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen som ska ge skydd för exempelvis språk, kultur och inflytande i samhällsfrågor. Den 1 januari 2019 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

En kommun kan ha status av ett förvaltningsområde med särskilda åtaganden för minoriteternas skydd. Detta är starkt kopplat till att kommunen har en stor andel minoriteter som bor inom det geografiska området. Ulricehamns kommun är inte ett särskilt förvaltningsområde.

Krav som ställs i lagen

  • Kommunen ska informera nationella minoriteter om deras rättighet och det allmännas ansvar.
  • Kommunen har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Kommunen ska ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att kommunen för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
  • Kommunen ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

Minoritetslagen på olika språk

Minoritetslagen kan hittas och läsas på flera av minoritetsspråken.

Minoritetslagen på finska hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på kaale hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på nordsamiska hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på lulesamiska hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på pitesamiska hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på sydsamiska hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på kalderasch hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på resanderomani hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på romani arli hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på romani lovara hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på jiddisch hos minoritet.se (pdf)
Minoritetslagen på meänkieli hos minoritet.se (pdf)

Modersmålsundervisning

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få modersmålsundervisning oavsett hur många andra som söker den undervisningen.

Äldreomsorg

Du ska kunna få ha, beroende på om det finns tillgång till personal med de språkkunskaperna, en väsentlig del av den service och omvårdnad som finns inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.

Kultur

Kommunen ska arbeta för att främja nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

Vill du veta mer?

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget har ett särskilt uppdrag att samordna och följa upp Sveriges minoritetspolitik.

Information om Sveriges minoritetspolitik hos minoritet.se

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har även tagit fram en digital grundutbildning i minoritetslagstiftningen.

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen hos minoritetsutbildning.se

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 mars 2016, senast ändrad den 26 mars 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?