Miljöarbetet i Ulricehamn

Arbetet med det ekologiska hållbarhetsarbetet inom kommunen sker inom tre fokusområden. Effektivisera den egna organisationen, biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster samt förändrat klimat och god bebyggd miljö.

Klimatlöften 2022

Inför 2022 antog Ulricehamns kommun tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland 426 klimatlöften för att skapa en attraktiv och hållbar framtid. Kommunstyrelsen i varje kommun beslutar om vilka klimatlöften som ska genomföras under året. Inför 2022 antog Ulricehamns kommun 9 av de 20 klimatlöften som Klimat 2030 föreslagit. Planen är att anta nya klimatlöften inför 2024.

Klimatlöften 2022

Biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster

Den biologiska mångfalden är grunden i ekosystemen och det är i ekosystemen som de tjänster vårt samhälle är beroende av skapas och görs tillgängliga för oss. Ren luft, rent vatten och pollination är exempel på tjänster. När den biologiska mångfalden minskar riskerar ekosystemen att hamna i obalans och tjänsterna blir inte längre tillgängliga för vårt samhälle. Vi måste därför behålla den biologiska mångfalden och det gör vi med hjälp av olika åtgärder.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götalands hemsida

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 3 juli 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?