Budget

Kommunens budget reglerar vilka ekonomiska resurser som ska läggas på verksamheterna i kommunen. Varje år, under senare delen av året, beslutas kommande års budget av kommunfullmäktige.