Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden kan aktiveras då kommunen står inför en extraordinär händelse. Den lag som ligger till grund för nämndens verksamhet är främst Kommunallagen (KL) och Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Dessa lagar ger en möjlighet till snabbare beslutsvägar vid en extraordinär händelse där inte kommunens ordinarie politiska organisation räcker till för att hantera händelsen. Det är kommunstyrelsens ordförande som beslutar när krisledningsnämnden ska träda in.

Krisledningsnämndens ordförande: Wiktor Öberg (M).

Politikerregister

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 25 januari 2023 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?