Fyrverkerier och brandfarliga eller explosiva varor

För att få hantera brandfarliga varor i till exempel industriverksamhet, publika lokaler med mera, krävs i regel tillstånd. Med publika lokaler menas till exempel restauranger, skolor, varuhus med mera.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarliga varor det handlar om.

Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd för hanteringen. Du ansöker om tillstånd hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn där brandfarliga varor finns. Vid tillsynen kontrolleras att anläggningen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning. Räddningstjänsten har rätt att utföra tillsyn även om det inte krävs tillstånd för hanteringen.

Läs mer

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 juli 2019, senast ändrad den 19 oktober 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?