Agenda 2030

Agenda 2023 är FNs utvecklingsmål för en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Målen antogs av FN 2015. I Sverige har kommunerna en central roll för genomförandet av de globala målen. En rapport som togs fram 2020 visar att många av de mål som finns i Agenda 2030 träffar kommunens verksamhetsmål och politiskt beslutade planer.

 

Publicerat av Ellen Haglund den 6 juli 2023, senast ändrad den 6 februari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?