Fordons- och transportprogrammet

Fordon- och transportprogrammet är en utbildning för framtidens verkstad – det ger jobb! Vi erbjuder inriktningen Personbil.

Verklighetsnära undervisning

Genom praktiska övningar och teorigenomgångar får du bland annat lära dig hur fordon är uppbyggda och fungerar.

Du får med stöd av instruktioner felsöka och reparera fordon med modern teknisk utrustning. Du får även utföra service på moderna fordon. Under årskurs 2 och 3 kommer du vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Utvecklingen har gjort datorn till ett viktigt hjälpmedel i dagens bilverkstäder. Datoranvändning är därmed ett självklart inslag i utbildningen liksom utbildning i el- och hybridteknik.

Hos oss på Tingsholm

På Tingsholmsgymnasiet har vi en ljus, fräsch och modern verkstad där du som elev får möjlighet att jobba med riktiga bilar. Teoridelen av utbildningen genomförs enbart med digitala hjälpmedel som också tillhandahåller möjlighet att studera körkortsteori. Efter fullgjord och godkänd utbildning får du upp till 12 500 kr som bidrag till det egna körkortet.

Genom individuella val kan du antingen söka fördjupningskurser inom det fordonstekniska ämnesområdet eller andra kurser, t ex de som behövs för att du ska uppnå högskolebehörighet.

Efter gymnasieskolan

Efter gymnasieskolan kommer du som gått Fordons- och transportprogrammet vara väl förberedd som mekaniker, tekniker, kundmottagare, reservdelsman, bilförsäljare, lagerarbetare, bilskadereparatör eller billackerare.

Du kan också välja att läsa vidare på yrkeshögskolan, högskolan eller folkhögskolan. Tänk på behörigheten!

Inriktningar

Personbil

Du får lära dig att jobba med diagnostik, reparation och service av personbilar och lätta transportfordon.

Tänk på behörigheten!

Ett yrkesprogram ger grundläggande behörighet till yrkeshögskola och högskola. De behörighetsgivande kurserna för högskolan är svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 och som ingår i den gymnasiegemensamma delen i programstrukturen. Det är alltså en utökning till 2800 poäng (från normalt 2 500 poäng), men kan väljas bort inför årskurs två.

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5-6, 200 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1-3, 300 p

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen, 400 p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200 p
Fordonsteknik – introduktion, 200 p

Inriktning Personbil
Basteknik, 100 p
Service och underhåll 1,2, 200 p
Verkstad och elteknik, 100 p

Programfördjupning
Kraftöverföring, 100 p
Chassie och bromsar, 100 p
System- och diagnosteknik 1,2, 200 p
Förbränningsmotorer, 100 p
El- och hybridfordon 1,2, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Individuellt val, 200 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 11 oktober 2023 av Mats Bogren

Hjälpte informationen på denna sida dig?