Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning får stöd av Ulricehamns kommun.

Via kommunen kan du ansöka om :

  • Avlösarservice
  • Boendestöd
  • Bostad med särskild service
  • Dagverksamhet
  • Korttidsvistelse
  • Kontaktperson
  • Ledsagning

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Om du vill söka eller om du känner någon som vill söka en stödinsats är du välkommen att höra av dig till kommunens psykiatrihandläggare. Telefontid vardagar: kl. 8 – 9

Stöd genom SoL – Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen reglerar särskilda insatser till vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Dessa insatser kallas bistånd. Det ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du har rätt till bistånd enligt SoL om:

  • Du har behov av insats
  • Behovet inte kan tillgodoses på annat sätt
  • Insats behövs för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå

Ansökan, beslut och överklagan

Ansökan om stöd enlig SOL (pdf)

Du kan också kontakta någon av kommunens SoL-handläggare

När din ansökan har kommit in gör kommunen en utredning. Du får ett beslut så snart som möjligt. Det är ett skriftligt beslut som skickas hem till dig. Du och SoL-handläggaren hittar tillsammans den bästa lösningen och handläggaren följer också upp att er beslutade insats fungerar.

Överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till förvaltningen eller beslutsfattaren inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du önskar en ändring.

Information om att överklaga hos Förvaltningsrätten

Klagomål

Upplever du att du blivit felbehandlad? Har du allmänna synpunkter och förbättringsförslag på vård och omsorg i Ulricehamn? Välkommen att höra av dig!

Lämna synpunkter och klagomål

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 31 oktober 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?