Val till Europaparlamentet 2024

Söndag den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Cirka 19 000 kommuninvånare är röstberättigade till valet.

Ansvariga för att valet ska fungera på ett bra och säkert sätt är kommunens valnämnd, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

Var och när går det att rösta?

Du kan rösta på flera olika sätt, antingen på valdagen den 9 juni eller via förtidsröstning som drar igång 18 dagar tidigare. I flikarna nedan hittar du bland annat information om förtidsröstning, röstning via bud och vart du hittar din vallokal.

Rösträtt i Europaparlamentsvalet

Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Förtidsrösta 22 maj - 9 juni

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal där du bara kan rösta på valdagen. Förtidsröstningen startar onsdagen 22 maj och pågår fram till valdagen 9 juni.

Ta med röstkortet

Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst sedan räknas.

Här kan du förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i stadshuset i Ulricehamn eller via vår valbuss. Det spelar ingen roll vilket valdistrikt du tillhör, du kan förtidsrösta där det passar dig bäst, både i vår kommun eller någon annanstans i landet.

Stadshuset, Ulricehamn

Vardagar kl 10 – 18
Helgdagar kl 10 – 15
Valdagen (9 juni) kl 8-21

Valbussen

Vår valbuss åker runt i kommunen med start 18 dagar innan valet. I nästa flik kan du se vid vilken tid och vid vilken plats den kommer att befinna sig under perioden för förtidsröstningen.

Valbussens schema

Vår valbuss åker runt i kommunen med start 18 dagar innan valdagen.

Blidsberg

Torget, Skolgatan

 • torsdag 6 juni kl 11.00-13.00

Boris minne – bouletävling

Lassalyckan, informationsplatsen nedanför boulebanorna

 • Lördag 8 juni kl 10.00-12.30

Dalum

Torget

 • torsdag 30 maj kl 15.30-17.00

Grönahög

”Busstorget” Köttkulla

 • tisdag 28 maj kl 18.30-20.00

Gällstad

Torget

 • torsdag 23 maj kl 18.30-20.00
 • måndag 3 juni kl 18.30-20.00

Hulu/Tvärred

Vid affären (Handlaren i Tvärred)

 • måndag 27 maj kl 15.30-17.00

 Hökerum

Torget

 • onsdag 22 maj kl 18.30-20.00
 • tisdag 4 juni kl 15.30-17.00

Hössna

Skolan

 • onsdag 29 maj kl 18.30-20.00

Ica Maxi

Vid ingången

 • fredag 24 maj kl 14.30 – 16.00
 • Söndag 2 juni kl 15.30-18.00

Klassbollen

Marbäck, idrottsplatsen

 • Söndag 2 juni kl 10.00-12.30

Liared

Lekplatsen vid kyrkan

 • tisdag 28 maj kl 15.30-17.00

Marbäck

Skolan

 • torsdag 23 maj kl 15.30-17.00

Nitta

Parkering vid Nitta förskola och tennisbana

 • tisdag 4 juni kl 18.30-20.00

Rånnaväg

Norra vägen 6

 • måndag 3 juni kl 15.30-17.00

Skaraborgscupen – Folkrace

Bogebanan

 • lördag 25 maj kl 09.30-12.30

Timmele

Ica Nära Timmele

 • onsdag 29 maj kl 15.30-17.00

Tingsholmsgymnasiet

Södra sidan

 • måndag 27 maj 11.00-13.00

Trädet

Torget vid brandstationen och förskolan

 • torsdag 30 maj kl 18.30-20.00

Vegby

Sjöparken

 • måndag 27 maj kl 18.30-20.00

Västgötaloppet cykel

Vid Bryggan i Ulricehamn

 • söndag 26 maj kl 09.30-12.30

Älmestad

Boulebanan

 • onsdag 22 maj kl 15.30-17.00

Rösta på valdagen - valdistrikt och vallokaler

Alla kommunens vallokaler har öppet kl 08-21 på valdagen 9 juni.
På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i.

Det går också bra att förtidsrösta på valdagen. I förtidsröstningslokalen kan alla rösta, oavsett vilket valdistrikt eller kommun man tillhör.

Förtidsröstning valdagen

Stadshuset, Ulricehamn
Kl 08-21

Vallokaler

Kl 08-21

Valdistrikt Gunnarshill/Borgmästarhagen

URC (resurscentrum, dagrehab ingång E)
Karta

Valdistrikt Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs

Överskottslagrets lokal, Fotåsgatan 1
Karta

Valdistrikt Centrum/Tingsholm N.

Bogesundsskolan (matsal, entré från skolgården)
Karta

Valdistrikt Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S.

Tingsholmsgymnasiet (matsalen, södra ingången A4)
Karta

Valdistrikt Fridhem/Paradiset/Centrum S.

Församlingsgården (stora salen, nedre plan)
Karta

Valdistrikt Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp

Ulrikaskolan (matsalen, via huvudentré)
Karta

Valdistrikt Marbäck/Fredriksberg/Fållorna

Stadsbiblioteket (huvudingången)
Karta

Valdistrikt Blidsberg/Dalum/Trädet

Blidsbergs skola (matsalen)
Karta

Valdistrikt Gällstad/Rånnaväg/Grönahög

Gällstads skola (entréhallen)
Karta

Valdistrikt Hökerum/Nitta

Hökerums skola (matsalen, entré mot kyrkan)
Karta

Valdistrikt Hössna/Liared

Hössna skola (matsalen)
Karta

Valdistrikt Timmele/Älmestad

Ätradalsskolan (matsalen, ingång via huvudentré)
Karta

Valdistrikt Tvärred/Vegby

Tvärreds skola (matsal/bygdegård, via huvudentré)
Karta

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Budrösten kan lämnas in som förtidsröst i en röstningslokal eller på valdagen den 9 juni i din vallokal. Sista dag att göra i ordning rösten är på valdagen.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt valmaterial. Material kan du beställa hos valmyndigheten via deras webbplats eller telefon eller hämta i stadshuset i Ulricehamn.

Vem kan vara bud?

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.
Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Vem kan vara vittne?

Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som den som agerar bud.
Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Så här budröstar du;

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet.
  2. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra igen det.
  Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du lägger ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst.
  Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst.
  Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.
  3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
  4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
  5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet.
  Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med ambulerande röstmottagare.

Hur går det till?

Våra ambulerande röstmottagare kommer till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

De har med sig allt material som behövs för att genomföra röstningen. De ambulerande röstmottagarna har bland annat med sig valsedlar för alla partier som vid något av de senaste två valen fått mer än 1 % av rösterna, samt blanka valsedlar.

Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling. Om du saknar röstkort kan vi skriva ut ett dubblettröstkort till dig, men då måste du meddela detta i samband med att du bokar.

Din röst görs iordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Röstmottagarna tar sedan med sig kuvertet med din röst till valkansliet som ser till att det kommer till det valdistrikt du tillhör.

Hur bokar jag?

Du bokar genom att kontakta oss på något av följande sätt;

 • telefon 0766-435174, öppen under samma tider som förtidsröstningen
 • eller via e-post valnamnd@ulricehamn.se

Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer samt om du behöver ett dubblettröstkort.

Ambulerande röstmottagarna besöker äldreboenden

Våra ambulerande röstmottagare kommer till alla äldreboenden i kommunen för att ta emot förtidsröster. Ett fullständigt schema kommer senare.

Hökerumsgården Tisdag 28 maj, 10.00-12.00
Solrosen Tisdag 28 maj, 14.00-16.00
Parkgården Onsdag 29 maj, 10.30-12.30
Ekero Torsdag 30 maj, 14.00-16.00
Ryttershov Fredag 31 maj, 10.00-12.00
Kullen Tisdag 4 juni, 10.00-12.00

Vanliga frågor och svar kring valet 2024

När kommer röstkorten?

Postnord delar ut röstkorten mellan 17 – 22 maj.

Kan ni ordna dubblettröstkort?

Ja, kansliet och förtidsröstningen kan ordna det.

När och var kan man förtidsrösta?

I förtidsröstningen i stadshuset, i valbussen eller i vilken annan förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Kom ihåg röstkort och id-handling!

Kan man få hjälp att rösta hemma om man inte kan ta sig till en röstnings- eller vallokal?

Ja, antingen via bud eller med hjälp av ambulerande röstmottagare.

Budröstning och brevröstning

Vi kan skicka budröstningssats. Om personen redan befinner sig utomlands går det oftast snabbast att få materialet från en ambassad eller ett konsulat. Man kan även beställa material själv på www.val.se

Ambulerande röstmottagning

Om man på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud, kan vi ordna med ambulerande röstmottagare. Bokning görs på valkansliets telefon. De kommer att besöka samtliga äldreboenden;

Vilken vallokal ska jag rösta i?

Det finns information på ditt röstkort eller på vår hemsida www.ulricehamn.se/val

Hur ser valbussens schema ut?

Du hittar valbussens schema i fliken som heter ”Valbussens schema”.

Vem får rösta?

Alla som har fyllt 18 år senast på valdagen den 9 juni. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. Rösträtt till riksdagen har den som är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Rösträtt till region- och kommunfullmäktige har den som är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

När är onsdagsräkningen (den preliminära rösträkningen)?

Onsdagen den 12 juni i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, med start 8.00. Den är offentlig.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal där du bara kan rösta på valdagen. Förtidsröstningen startar onsdagen 22 maj och pågår fram till valdagen 9 juni.

Ta med röstkortet

Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst sedan räknas.

Här kan du förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i stadshuset i Ulricehamn eller via vår valbuss. Det spelar ingen roll vilket valdistrikt du tillhör, du kan förtidsrösta där det passar dig bäst, både i vår kommun eller någon annanstans i landet.

Stadshuset, Ulricehamn

Vardagar kl 10 – 18
Helgdagar kl 10 – 15
Valdagen (9 juni) kl 8-21

Valbussen

Vår valbuss åker runt i kommunen med start 18 dagar innan valet. I nästa flik kan du se vid vilken tid och vid vilken plats den kommer att befinna sig under perioden för förtidsröstningen.

Publicerat av Rebecca Berndes den 26 oktober 2023, senast ändrad den 27 maj 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?