Val till Europaparlamentet 2024

Söndag den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Cirka 19 000 kommuninvånare är röstberättigade till valet.

Ansvariga för att valet ska fungera på ett bra och säkert sätt är kommunens valnämnd, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

Hur går valet till

För att kunna genomföra valet har nämnden en valadministration som rekryterar, utbildar, ser till att det finns lämpliga, tillgänglighetsanpassade röstnings- och vallokaler samt att allt material finns på plats när röstning ska genomföras.

Europaparlamentsvalet går till på liknande sätt som valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Skillnaden är att vallokalerna vid Europaparlamentsvalet är öppna en timme längre, från 08.00 till 21.00. I Europaparlamentsvalett är det även bara ett val som görs och inte tre val som vid val till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige.

Rösträtt i Europaparlamentsvalet

Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Publicerat av Rebecca Berndes den 26 oktober 2023, senast ändrad den 26 oktober 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?