Skötsel av gator och gångbanor vintertid

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att gångbanor och trottoarer inte är hala runt fastigheten då det snöat eller är isigt.

Bild på en peson som skottar snö på en gata

Ditt ansvar som fastighetsägare vintertid

  • Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten
  • Ta bort snö och istappar från taket
  • Åtgärda isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor
  • Lägg snö vid skottning så att det inte skymmer sikten vid fastigheten
  • Hålla rännstensbrunnen fri så att snön har någonstans att ta vägen när det börjar töa
  • Håll häckar och träd låga så att de som skottar får fri sikt. Mer information om aktuella höjder finns på sidan om Skötsel av häckar och buskar

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 13 maj 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?