Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Timtaxa

2024 års timtaxa, 1 140 kr.

Taxebilaga 2024 (pdf)

Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2024 (pdf)

Har du frågor om hur du ska räkna ut avgiftens storlek kan du kontakta byggfunktionen via e-post: bygg@ulricehamn.se.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 30 april 2024 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?