Pågående detaljplaner

Kommunens politiker beslutar om vilka detaljplaner som ska prioriteras.

Karta med pågående detaljplaner och digitala beskrivningar

Karta över pågående detaljplaner

Kartan funkar bäst i webbläsarna  Edge eller Chrome. Zooma in och klicka i kartan vid aktuell detaljplan. Där hittar du information om ansvarig planhandläggare och tidplan med mera.

Prioritering av detaljplaner

I den politiskt antagna planprioriteringslistan visas vilka detaljplaner vi prioriterar att arbeta med just nu.

Planprioriteringslista hösten 2023

Pågående detaljplaner

Ulricehamn

Bogesund 1:223, ”Aspelundsdreven”
Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen”
Del av Ubbarp 8:16 m.fl. ”Rönnåsen Etapp 2”
Tegelbruket
Krämaren 4
Lövåsen
Maskinen 5
Resedan 8 med flera ”Montessoriskolan”
Rönneskog 1 m.fl planändring
Del av Sanatorieskogen 1:3 med flera
Skottek 1:10 ”Campingområdet”
Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”
Tullen 10 m.fl. ”Sparbankshuset”
Tvingen 13-15 och del av Bogesund 1:86
Vist 10:27 m.fl

Rånnaväg

Ändring av byggnadsplan för Rånnavägs samhälle

Dalum

Vedåsla 17:1 m.fl. ” Förskola Dalum”

Tvärred

Folkesred 1:12
Folkesred 1:2

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar. Vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 17 augusti 2023 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?