Undersökningar inom barn och utbildning

Skolinspektionen genomför varje år ”skolenkäten” som riktas till elever i grundskola och gymnasium samt till pedagogisk personal och vårdnadshavare i grundskolan. Sektor lärande genomför också en egen årlig attitydundersökning. Denna undersökning vänder sig till alla elever i fritidshem, grundskolan inklusive förskoleklass, fritidshem och upp till årskurs 3 på gymnasiet.

 

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av en skola eller verksamhet. Enkäten riktas till elever i årskurs 5, 8 och år 2 på gymnasiet, till pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Resultaten för Skolenkäten publiceras på Skolverkets hemsida.

Information om skolenkäten på Skolinspektionens hemsida

Attitydundersökning

Varje år mellan januari och februari genomför sektor lärande en egen enkätundersökning. Undersökningen vänder sig till alla elever i grundskolan, inklusive förskoleklass, och upp till årskurs 3 på gymnasiet. Undersökningen går under namnet attitydundersökning. Det görs också en attitydundersökning bland barn som går på fritidshem. Undersökningarna är tänkta att ge en bild av målgruppernas uppfattning om våra verksamheter och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten kan användas för att se tendenser som kan ligga till grund för förbättringsåtgärder. Varje enhet analyserar själv sina resultat och rektorer för analyser vidare i den kvalitetsrapport som skrivs vid varje läsårsslut.

För att ta del av resultaten, kontakta den skola du vill se resultaten för.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av en skola eller verksamhet. Enkäten riktas till elever i årskurs 5, 8 och år 2 på gymnasiet, till pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Resultaten för Skolenkäten publiceras på Skolverkets hemsida.

Information om skolenkäten på Skolinspektionens hemsida

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 8 september 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?