Transformatorstation

I elnätet finns tusentals transformatorstationer som förändrar spänningsnivån, fördelar flödet av elström och vakar över elnätets funktion. Den vanligaste uppgiften för en transformatorstation är att omvandla elen till en lägre spänningsnivå och fördela ut till nya, mindre ledningar.

Platsen

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m. Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet. En transformatorstation får inte placeras på ett sådant sätt så att den påverkar miljön. Därför granskas varje ärende med hänsyn till miljön. I de fall transformatorstationen ska ligga nära vägen finns vissa säkerhetszoner som skall följas beroende på vägens hastighet. Detta för att minska risken för att en olycka uppstår.

Sök strandskyddsdispens

Ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Bygglov steg för steg

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

  • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
  • Översiktskarta – Om det är fler än en transformatorstation som skall byggas behöver vi se vart de är tänkt att placeras.
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Enkel kontrollplan för transformatorstation

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ska vara utförda

Publicerat av Ulricehamns kommun den 7 maj 2015, senast ändrad den 29 maj 2024 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?