Vist 10:27 m.fl.

Här hittar du information om detaljplanen Vist 10:27

Utpekat område över detaljplan Vist 10:27

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området genom att planlägga för restaurangverksamhet, fordonsservice och drivmedelsstation i enlighet med översiktsplanens intentioner. Vidare så skapar detaljplanen också förutsättningar och besöksanläggningar vilket kan utgöra ett komplement till ovan nämnda verksamheter.

Beskrivning

Området är beläget norr om Ulricehamns tätort i det kors där riksväg 40 och 46 möts. Området ansluter i sydväst som en förlängning av verksamhetsområdet Ubbarp södra och omfattar fastigheterna Vist 10:27, Vist 10:25 och Ubbarp 8:16. Marken är för nuvarande inte detaljplanelagt men utgörs till stor del av jordbruksmark som är inhägnad och används som hästhagar. Detaljplanen har initierats genom ett planbesked där sökanden har för avsikt att möjliggöra för vidare utveckling av området i enlighet med syftet.

Detaljplanen kommer att genomföras med ett standardförfarande vilket innebär att processen består av samråd, granskning och antagande där sakägare och myndigheter får möjlighet att tycka till om handlingarna i respektive delmoment.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

 

Publicerat av Helen Einarsson den 30 juni 2023, senast ändrad den 8 januari 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?