Partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Mottagaren av partistöd ska varje år lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen gäller perioden 1 januari – 31 december och ska ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En granskare som mottagaren utsett ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.

Redovisning av partistöd och granskningsintyg (pdf)

Publicerat av Anette Westerlund den 30 januari 2020, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?