Kommunfullmäktige

Vart fjärde år är det du som medborgare som röstar på vilka partier och politiker som ska sitta i kommunfullmäktige och styra i kommunen. Hit väljer du som invånare politiker genom direktval.

Möten, beslut och webb-tv

Ärendelista, protokoll, webb-tv och beslut i korthet

Vad är kommunfullmäktige?

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid en riksdag. Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås i kommunen. Exempel på det är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget och skatt.

I Ulricehamn finns 49 platser (mandat) i kommunfullmäktige. Under fliken Partier och gruppmöten hittar du antal mandat per parti.

Kommunfullmäktiges ordförande: Roland Karlsson (C).

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande: Sören Johansson (M).

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande: Leif Dahl (S).

Politikerregister

 

Partier och gruppmöten

Centerpartiet

7 mandat i kommunfullmäktige
Centerpartiet

Liberalerna

2 mandat i kommunfullmäktige
Liberalerna

Kristdemokraterna

3 mandat i kommunfullmäktige
Kristdemokraterna

Miljöpartiet

1 mandat i kommunfullmäktige
Miljöpartiet

Moderaterna

9 mandat i kommunfullmäktige
Moderaterna

Nya Ulricehamn

8 mandat i kommunfullmäktige
Nya Ulricehamn

Socialdemokraterna

9 mandat i kommunfullmäktige
Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

8 mandat i kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Vänsterpartiet

Samlat presidium

Som en politisk samordningsgrupp mellan den strategiska nivån, kommunfullmäktige, och den verkställande nivån, kommunstyrelsen, finns ett samlat presidium.

Presidiet består av ordförande samt vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Centerpartiet

7 mandat i kommunfullmäktige
Centerpartiet

Liberalerna

2 mandat i kommunfullmäktige
Liberalerna

Kristdemokraterna

3 mandat i kommunfullmäktige
Kristdemokraterna

Miljöpartiet

1 mandat i kommunfullmäktige
Miljöpartiet

Moderaterna

9 mandat i kommunfullmäktige
Moderaterna

Nya Ulricehamn

8 mandat i kommunfullmäktige
Nya Ulricehamn

Socialdemokraterna

9 mandat i kommunfullmäktige
Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

8 mandat i kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Vänsterpartiet

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 12 februari 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?