Mark och miljö

Vattenkvalitet

Kommunen följer utvecklingen av kända miljöstörande faktorer i våra vatten. Det gör vi med hjälp av miljöövervakning. Mycket av arbetet gör vi ihop med andra aktörer och regionalt tillsammans med länsstyrelsen.

Uppföljning av kalkning av sjöar

Ulricehamn kalkar de tre sjöarna Surströmmasjön, Trehörningen och Vallsjön. För att använda rätt dos kalk provtar vi där vi bland annat mäter pH-värde och alkalinitet.

Uppföljning av försurning i sjöar

En större undersökning av försurningstillståndet utfördes under 1980-talet i kommunens sjöar. I nuläget tar vi prover i dessa sjöar: Lindshultasjön, Rydsjön, Påbosjön, Oxasjön, Lillösjön, Björnsjön, samt Jälmån vid Tokared och Grönahög. Proven tas normalt två gånger per år.

Badvattenkvalitet

Mer information om Ulricehamn kommuns badvattenkvalitet hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Badvattenprover i kommunen hos Havs- och vattenmyndigheten

Luftkvalitet

Försurande luftnedfall

Kommunen har mätt nedfall för den nationella miljöövervakningen av svavel och kväve i kommunen sedan 1980-talet. För närvarande gör vi detta i Humlered. Syftet är följa upp utvecklingen av försurande nedfall. Provtagning görs tolv gånger per år.

Luftkvalitet i Ulricehamn

Vi följer upp luftkvaliteten genom mätning av bland annat partiklar som kan vara skadliga för hälsan. Detta gör vi ihop med andra kommuner genom Luft i Väst.

Övrigt miljöarbete

Gammastrålning

I Ulricehamn finns två provpunkter för mätning av gammastrålning. Mätningen har utförts sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och syftar till att upptäcka eventuella nya tillbud som kan öka strålningen. Provtagning görs var sjunde månad.

Kvicksilver i gädda

Undersökningen av kvicksilver i gädda har utförts vid ett antal tillfällen, senast år 2000.

Kvicksilver kan förekomma i fiskar som vi äter. Dom största halterna brukar finnas i större rovfiskar från insjöar.

Råd om fisk och skaldjur hos Livsmedelsverket

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 januari 2015, senast ändrad den 30 november 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?