Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet på Tingsholm är ett program för dig som vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Det lokala näringslivet som grund

Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med verkliga företag i kommunen. Detta ger dig bra erfarenheter och kontakter inför framtiden och en bra grund för att starta eget företag.

Ekonomi och juridik

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. I företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället.

Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.Här ingår kunskap om till exempel finansiering, kalkylering, redovisning och internationell handel.

Du får fundera över vilket juridiskt och moraliskt ansvar som det innebär att driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande genom Ung Företagsamhet.

Du lär dig centrala begrepp, teorier och modeller inom ekonomi och juridik. Du lär dig också att kunna presentera resultat av undersökningar med hjälp av modern informationsteknik anpassat till din målgrupp.

Hos oss på Tingsholm

Vi vill att du ska vara aktiv på lektionerna och vi arbetar mycket ämnesövergripande. Det innebär att de olika ämnena korsar varandra och vävs samman för att ge en så bra helhetsbild som möjligt.

Hos oss får du regelbundet möta verkligheten på arbetsmarknaden genom studiebesök på olika företag och gästföreläsningar av personer från näringslivet.

Alla elever på programmet läser Ung Företagsamhet (UF). Då får du starta ett UF-företag tillsammans med några av de andra i klassen. Hur värderar man en affärsidé och hur gör man upp en affärsplan?

Efter gymnasieskolan

Efter dina tre år är du behörig att söka de flesta kurser och program på högskolor och universitet, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis marknadsföring, försäljning, inköp, juridiska frågor och redovisning inom näringslivet.

Inriktningar

Ekonomi

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger färdigheter i att starta och driva ett företag.

Du får också lära dig om olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam samt en orientering om de lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området.

I årskurs 2 läser du kursen företagsekonomi specialisering, där du studerar och beskriver ett lokalt företag och en viss del av kurstiden besöker och arbetar i verksamheten. I tvåan läser du också kursen Ledarskap och organisation samt Företagsekonomi 2, som leder fram till introduktionen av UF-kursen i trean. I årskurs 3 har du Ung Företagsamhet (UF) och får starta, driva och avveckla ett eget UF-företag. Dessa kurser ger dig många tillfällen att studera företag, möta verkligheten ute på en arbetsplats och få värdefulla kontakter och erfarenheter inför framtiden.

Kursen matematik 3b ger dig behörighet till många ekonomiutbildningar på högskolan.

Juridik

Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du läser en kurs om rättsväsendets betydelse i samhället. Här ingår till exempel kunskap om våra grundlagar, straffrätt, processrätt, EU-rätt samt kunskap om vanliga juridiska begrepp. Du läser även affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden.

I tvåan läser du kursen Ledarskap och organisation samt Företagsekonomi 2, som leder fram till introduktionen av UF-kursen i trean. I årskurs 3 har du Ung Företagsamhet (UF) och får starta, driva och avveckla ett eget UF-företag. Dessa kurser ger dig många tillfällen att studera hur ett företag eller en organisation fungerar, vilka lagar och regler som tillämpas och få värdefulla kontakter och erfarenheter inför framtiden.

I juridikinriktningen läser du kurserna Psykologi 2 och Filosofi, som ger dig kunskaper förståelse för mänskliga perspektiv inom ekonomiområdet.

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen, 1250 p:
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b och 2b, 200 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b och 2, 200 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

Programgemensamma ämnen, 350 p:
Företagsekonomi 1, 100 p
Privatjuridik, 100 p
Moderna språk, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Ledarskap och Organisation 100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Entreprenörskap och företagande, 100 p

Programfördjupningskurser, 300 p:

Ekonomi
Matematik 3b, 100 p
Företagsekonomi – specialisering, 100 p
Marknadsföring, 100 p

Juridik
Filosofi 1, 50 p
Affärsjuridik, 100 p
Rätten och samhället, 100 p
Psykologi 2a, 50 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 29 december 2022 av Mats Bogren

Hjälpte informationen på denna sida dig?