Vedåsla 17:1 m.fl., ”Förskola Dalum”

Här hittar du information om Vedåsla 17:1 m.fl., ”Förskola Dalum”.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. Syftet är också att möjliggöra för utveckling av området i form av tryggare och bättre nyttjade utemiljöer, lämpliga exploateringsgrader inom planområdet, bra bostäder och ett långsiktigt bra skolområde.

Beskrivning

Inom planområdet finns för nuvarande en låg- och mellanstadieskola, förskola, bostäder samt lokaler avsedda för verksamheter. Gällande detaljplaner för området tillåter bostadsändamål, allmänt ändamål, centrumbebyggelse och hälsovård men är inte ändamålsenliga utifrån dagens behov. Den nya planen syftar till att ta ett helhetsgrepp kring området för att kunna tillgodose skolan och förskolans långsiktiga behov samtidigt som det ges möjlighet att utveckla området.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Samråd - handlingar

Samråd förväntas ske under våren 2023

Granskning - handlingar

Mer information om granskningstiden kommer

Antagande - handlingar

Mer information om antagande kommer

Utredningar

Här publiceras utredningarna

Samråd förväntas ske under våren 2023

Publicerat av Helen Einarsson den 20 december 2021, senast ändrad den 2 november 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?