Hållbart båtliv

Båtlivet påverkar miljön på olika sätt. Här hittar du information om vad du som båtägare bör tänka på när du tar hand om din fritidsbåt.

Båtbränsle

Har du en utombordare? De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är tvåtaktsmotorer med dålig förbränning, vilket gör att en stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i samma vatten som vi badar i på sommaren och där kräftdjur, fiskar och alger lever.

För att minska de farliga utsläppen kan du använda renare alkylatbensin och miljöanpassad tvåtaktsolja till din båt. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Bottenmålning

Båtbottenfärger som innehåller biocider kan skada vattenmiljön. Därför bör du i första hand välja andra alternativ för att skydda ditt båtskrov mot påväxt, till exempel genom att borsttvätta i vattnet. Om du ändå behöver bottenmåla din båt måste du se till att färgen är godkänd av Kemikalieinspektionen. Detta för att båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel.

Register över godkända bekämpningsmedel, Kemikalieinspektionen
Måla båtbotten, Transportstyrelsen (pdf)

Båtbottentvätt

Spillvatten

Om du behöver tvätta eller spola av din båt ska du göra det i en anläggning som är anpassad för att hantera spillvattnet. Tvättar du din båt på gatan, rinner det förorenade vattnet ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Sanering av skrov

Båtbottenfärger innehåller ofta giftiga biocider. Se till att inte damm och färgflagor sprids när du tar bort färg från båtskrovet. Det gäller nya färger, men också färg i äldre färglager som ofta innehåller TBT (tributlytenn).

Sanering av bottenfärg, Transportstyrelsen (pdf)

Slipdamm och färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall, tillsammans med förpackningen, på din närmsta återvinningscentral.

Återvinningscentralen Övreskog

Publicerat av Elin Ohlsson den 28 maj 2024, senast ändrad den 28 maj 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?