Teknikprogrammet

Problemlösning och teknikutveckling ger dig kunskap för framtiden. Teknikprogrammet på Tingsholm passar dig som vill ha en bred högskoleförberedande utbildning med inslag av matematik, teknik, konstruktion, design, ekonomi och praktiska uppgifter.

Beroende på vilken inriktning du väljer blir Teknikprogrammet antingen mer teoretiskt eller praktiskt orienterat. Skolan erbjuder de kurser som behövs för att du ska ha möjlighet att få högsta möjliga meritvärde. Alla elever kan läsa matematik upp till och med kursen Matematik 5.

Teknik och kreativitet

Teknikprogrammet syftar till att utveckla intresset för teknik och stimulera kreativitet och företagsamhet. Programmet kan sägas bestå av tre delar:

  • Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö.
  • Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem.
  • Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi.

Detta ger dig en grund för dina tekniska studier och ger dig också utökad behörighet till studier på högskolan. I utbildningen diskuteras tekniska lösningars konsekvenser på kort och lång sikt, samt teknikutveckling på gott och ont. Detta gäller inte minst miljöfrågor, som har en central roll i undervisningen.

Efter gymnasieskolan

Programmets samarbete med kommunens olika företag via rådgivarföretag för Ung företagsamhet (UF) och praktikplatser ger dig ett brett nätverk när du senare ska söka arbete. Du får behörighet och kunskaper för att studera på högskola och universitet. Du kan välja att läsa på Chalmers, KTH eller på andra högskolor.

Programmet ger dig möjlighet att få följande områdesbehörighet A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A14 och A15. Vilket innebär att du får möjlighet att söka till de flesta utbildningar. Du kan välja att bli arkitekt, systemvetare eller civilingenjör, civilekonom, sjukgymnast, ortopedingenjör, lärare eller psykolog mm. Före detta elever från Teknikprogrammet på Tingsholm driver nu egna företag.

Inriktningar

I årkurs 1 väljer du mellan tre olika inriktningar. Alla inriktningarna är högskoleförberedande.

Produktionsteknik

Inriktningen ger kunskaper och färdigheter i produktion inom tillverkande företag. Det innebär att behandla automation, hur produktionslinjer styrs och produktionskunskaper inom olika områden. Produktionsteknik binder ihop konstruktion och produktion med olika sorters datorstyrd utrustning.

Informations- och medieteknik

Inriktningen fokuserar på datorkommunikation inom informations-, kommunikations- och medieteknik. Du får lära dig programmering och att göra en modern webbsida som är dynamisk och interaktiv och läser kurserna webbutveckling och webbserverprogrammering. Du får även lära dig hur datorer kommunicerar med varandra i lokala nätverk eller över internet. Tre spår finns, se timplan nedan.

Samhällsbyggande och miljö

Du får kunskaper om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du ska kunna se på byggandet ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.Inriktningen ger dig förkunskaper om mjukvara som används inom arkitektur. Du får behörighet till arkitektprogrammet och alla ingenjörsutbildningar. Tre spår finns, se timplanen.

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c–3c, 300 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p
Teknik 1, 150 p

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

Inriktningar

Produktionsteknik
Mekatronik 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
CAD, 1,2, 100 p
Robotteknik 1, 100 p
CAD/CAM, 100 p

Informations- och medieteknik
Dator- och nätverksteknik 100 p
Programmering 1, 100 p
Webbutveckling 1, 100 p
Spår1: Fysik 2, 100 p, Matematik 4, 100 p, Matematik 5, 100 p, CAD 1,2, 100 p.
Spår 2: Miljö- och energikunskap, 100 p, Matematik 4, 100 p, Geografi 1, 100 p, Fysik 2, 100 p.
Spår 3: Entreprenörskap 100 p, CAD 1,2, 100 p, Psykologi 1,2, 100 p, Ledarskap och organisation 100 p.

Samhällsbyggande och miljö
Arkitektur – hus, 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p
Byggnadsverk, 100 p
Cad1/Cad 2, 100 p

Spår 1: Fysik 2, 100 p, Matematik 4, 100p, Programmering 1, 100 p
Spår 2: Fysik 2, 100 p, Matematik 4, 100p, Matematik 5, 100 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 29 december 2022 av Mats Bogren

Hjälpte informationen på denna sida dig?