Teknikprogrammet

Välkommen till teknikprogrammet – där framtiden är full av möjligheter och spännande utmaningar! Hos oss får du chansen att utforska och utveckla din tekniska talang, samtidigt som du får en gedigen grund i de ämnen som krävs för att nå dina drömmar.

Teknikprogrammet på Tingsholmsgymnasiet passar dig som vill ha en bred högskoleförberedande utbildning med inslag av praktiska moment, vilket ger dig många olika valmöjligheter inför framtiden.

Programmet

Beroende på vilka kurser du väljer, genom inriktning och fördjupningsspår, blir din tid på teknikprogrammet antingen mer teoretiskt eller praktiskt inriktad.

Inriktningar

Tingsholmsgymnasiet erbjuder tre olika inriktningar som väljs inför årskurs två.

 • Informations- och medieteknik
  Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.
 • Samhällsbyggande och miljö
  Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.
 • Produktionsteknik
  Du lär dig om produktion, automation, styrning av produktionslinjer och företagande.

Fördjupningsspår
Du väljer också fördjupningsspår, som påverkar vad du kan läsa vidare till.
Du kan välja mellan att:

 • Maximera din meritpoäng med mycket matematik.
 • Fokusera på miljö- och energikunskap.
 • Specialisera dig mot entreprenörskap och ledarskap.

Framtiden

Ett fjärde år – bli gymnasieingenjör
Du kan välja att gå ett fjärde år, vilket är unikt för teknikprogrammet. Utbildningen under det fjärde året blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Vidare studier
Din breda högskolebehörighet ger dig möjlighet att läsa vidare till väldigt många olika yrken, beroende på vilket fördjupningsspår du har valt. Detta ger dig spännande karriärvägar.

 • Du kan bli högskole- eller civilingenjör med inriktning mot exempelvis bygg, maskin, logistik eller energi.
 • Inom IT-branschen finns möjligheter att bli exempelvis programmerare, grafisk-, spel- eller webbdesigner.
 • Utforska naturvetenskapliga yrken som fysiker, matematiker, arkitekt, forskare eller astronom.
 • Du kan också söka dig utanför teknikbranschen, till exempel som pilot, brandman, polis, ekonom, mäklare eller varför inte psykolog?

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c–3c, 300 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p
Teknik 1, 150 p

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

Inriktningar

Produktionsteknik
Mekatronik 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
CAD, 1,2, 100 p
Robotteknik 1, 100 p
CAD/CAM, 100 p

Informations- och medieteknik
Dator- och nätverksteknik 100 p
Programmering 1, 100 p
Webbutveckling 1, 100 p
Spår1: Fysik 2, 100 p, Matematik 4, 100 p, Matematik 5, 100 p, CAD 1,2, 100 p.
Spår 2: Miljö- och energikunskap, 100 p, Matematik 4, 100 p, Geografi 1, 100 p, Fysik 2, 100 p.
Spår 3: Entreprenörskap 100 p, CAD 1,2, 100 p, Psykologi 1,2, 100 p, Ledarskap och organisation 100 p.

Samhällsbyggande och miljö
Arkitektur – hus, 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p
Byggnadsverk, 100 p
Cad1/Cad 2, 100 p

Spår 1: Fysik 2, 100 p, Matematik 4, 100p, Programmering 1, 100 p
Spår 2: Fysik 2, 100 p, Matematik 4, 100p, Matematik 5, 100 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 16 januari 2024 av Annika Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?