Notarius publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor, till exempel att bestyrka namnunderskrifter, översättningar eller avskrifter.

Andra uppgifter kan vara att närvara som vittne när förvaringsrum stängs eller öppnas samt att bekräfta någons tjänsteställning.

Notarius publicus utses av länsstyrelsen och uppdraget ges på en tioårsperiod. Det finns ingen särskild utbildning men för att komma i fråga behövs en juristexamen.

Prislista Notarius publicus för 2023

Notarius Publicus intyg 250 kr (varav moms 50 kr)
Apostille 300 kr (varav moms 60 kr)
Växelprotest 275 kr (varav moms 55 kr)
Fullständiga adoptionshandlingar 1 125 kr (varav moms 225 kr)
Timarvode 900 kr/timma (varav moms 180 kr)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?