Notarius publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor, till exempel att bestyrka namnunderskrifter, översättningar eller avskrifter.

Andra uppgifter kan vara att närvara som vittne när förvaringsrum stängs eller öppnas samt att bekräfta någons tjänsteställning.

Notarius publicus utses av länsstyrelsen och uppdraget ges på en tioårsperiod. Det finns ingen särskild utbildning men för att komma i fråga behövs en juristexamen.

Prislista Notarius publicus för 2024

Notarius Publicus intyg 300 kr (varav moms 60 kr)
Apostille 350 kr (varav moms 70 kr)
Växelprotest 325 kr (varav moms 65 kr)
Fullständiga adoptionshandlingar 1 188 kr (varav moms 238 kr)
Timarvode 938 kr/timma (varav moms 188 kr)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 februari 2015, senast ändrad den 3 januari 2024 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?