Taxor

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar. I vår samlade taxebilaga hittar du de vanligaste avgifterna som kommunen tar ut:

Taxebilaga 2022 (pdf) Lyssna

Information om taxor gällande avfall, vatten och avlopp hos Ulricehamns Energi

Fler taxor

Här hittar du fler taxor och riktlinjer för vad som gäller inom specifika verksamheter:

Taxa miljöbalken 2022 (pdf) Lyssna

Taxa foder och animaliska produkter 2022 (pdf) Lyssna

Taxa strålskyddslagen 2022 (pdf) Lyssna

Taxa livsmedel 2022 (pdf) Lyssna

Taxa receptfria läkemedel 2022 (pdf) Lyssna

Taxa folkölstillsyn 2022 (pdf) Lyssna

Taxa för prövning och tillsyn av tobak och andra liknande produkter 2022 (pdf) Lyssna

Taxa för serveringstillstånd 2022 (pdf) Lyssna

Taxa sprängämnesprekursorer 2022 (pdf) Lyssna

Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2022 (pdf) Lyssna

Det förekommer fler taxor än de som finns i ovanstående bilagor. Taxorna finns på vår webb i anslutning till den information det gäller. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 mars 2016, senast ändrad den 29 november 2022 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?