Bygga cistern och silo

En silo är en förvaringsbyggnad konstruerad som en enda stor behållare. Silor används för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, såsom säd, socker, djurfoder och cement.

Platsen granskas med sin lämplighet för att bygga en cistern eller en silo. Kommer omgivande bebyggelse störa sig av lastning och lossning i anslutning till cisternen. Eftersom en cistern/silo ofta rymmer brandfarliga ämnen ser man till så att placeringen är godkänd av räddningstjänst så att den inte utgör någon fara. Cisternen/Silon granskas även ur miljösynpunkt.

Anmäl installation av cistern/silo till miljöenheten

Du måste också anmäla till miljöenheten om du ska installera cistern med tillhörande anordningar och med en volym över 1 m³.

Hantering av cistern/silo

Ansökan om bygglov

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

  • Bygglovsansökan
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning
  • Fasadritning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Anmälan av certifierad kontrollansvarig

Ansökningshandlingar

Publicerat av Elin Ohlsson den 6 september 2019, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?