Bygga cistern och silo

En silo är en förvaringsbyggnad konstruerad som en enda stor behållare. Silor används för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, såsom säd, socker, djurfoder och cement.

Silos

Platsen

Utanför detaljplanerat område

Platsen granskas med sin lämplighet för att bygga en cistern eller en silo. Kommer omgivande bebyggelse störa sig av lastning och lossning i anslutning till cisternen. Eftersom en cistern/silo ofta rymmer brandfarliga ämnen ser man till så att placeringen är godkänd av räddningstjänst så att den inte utgör någon fara. Cisternen/Silon granskas även ur miljösynpunkt.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område måste du kolla upp vilken byggnadshöjd som gäller för din tomt. Silos är oftast höga och de räknas som byggnader.

Anmäl installation av cistern/silo till miljöenheten

Du måste också anmäla till miljöenheten om du ska installera cistern med tillhörande anordningar och med en volym över 1 m³.

Hantering av cistern/silo

Ansökan om bygglov

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

  • Bygglovsansökan
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning
  • Fasadritning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Anmälan av certifierad kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

Publicerat av Emma Claesson den 6 september 2019, senast ändrad den 25 augusti 2021 av Annelie Isaksson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?