Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är en mångsidig utbildning som gör dig redo för arbetslivet. Vi erbjuder inriktningen Produkt och maskinteknik. Här får du lära dig att hantera och programmera datorstyrda maskiner som exempelvis CNC-maskiner och robotar. Efter avklarad gymnasieexamen har du goda möjligheter att få jobb inom industrisektorn.

 

Modern teknik och hantverkskunnande

Inom industrin sker bearbetning av olika material vid tillverkning av produkter och detaljer. Det kan vara en färdig produkt som en bil, kläder och möbler, eller detaljer som motordelar eller byggnadsmaterial.

Ett företag kan ha anställda inom hundra olika yrken medan andra bara har några få. Det behövs personal med skilda kunskaper och färdigheter som i olika moment till exempel utformar, tillverkar och monterar det som blir slutprodukten.

Det är viktigt att du får kunskap om hela tillverkningsprocessen – från idé till produktion till återvinning. Denna breda kunskap gör att du behärskar fler arbetsuppgifter och ger dig större möjligheter att få ett arbete.

Hos oss på Tingsholm

Du som går Industritekniska programmet har möjlighet att delta i Ung Företagsamhet (UF). Detta ger utbildningen en inriktning mot entreprenörskap och företagande.

Genom ett nära samarbete med kommunens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Efter gymnasieskolan

Efter avslutad utbildning kommer du som har gått inriktningen Produkt och maskinteknik att vara väl förberedd för ett arbete inom industrin med exempelvis tillverkning eller bearbetning.

Du kan också välja att läsa vidare på yrkeshögskolan, högskolan eller folkhögskolan. Tänk på behörigheten!

Inriktningar

Produkt och maskinteknik

Detta är en utbildning för dig som vill arbeta inom verkstadsindustrin eller i andra branscher som anställer utbildade verkstadsarbetare. Du lär dig montering och hur man arbetar efter ritningar.

Du läser också CNC-teknik, teknologi och yrkesmatematik. Mätmetoder och ritningslära är andra viktiga delar av din utbildning.

Du kommer att fördjupa dig i CAD/CAM, datorstyrd produktion, verktygstillverkning och design. Även produktutveckling och entreprenörskap är viktiga bitar inom utbildningen.

Under din studietid kommer delar av utbildningen vara arbetsplatsförlagd (APL). Det innebär att du får göra viss tid ute på ett företag. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel maskinoperatör.

Inriktningen kan också leda till arbeten som innefattar såväl design, tryckning, konstruktion som produktion.

Tänk på behörigheten!

Ett yrkesprogram ger grundläggande behörighet till yrkeshögskola och högskola. De behörighetsgivande kurserna för högskolan är svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 och som ingår i den gymnasiegemensamma delen i programstrukturen. Det är alltså en utökning till 2800 poäng (från normalt 2 500 poäng), men kan väljas bort inför årskurs två.

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5-6, 200 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1-3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 400 p
Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p

Inriktningar, 300–400 p

Produkt- och maskinteknik, 300 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p

Programfördjupningskurser, 800–900 p
Tillverkningsunderlag, 100 p
Robotteknik, 100p
Datastyrd produktion, 300 p
CAD, 100p
CAD/CAM, 100p
Design1, 100p
Verktygskunskap, 100p

Gymnasiearbete, 100 p

Individuellt val, 200 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 12 februari 2024 av Annika Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?