Trygghetsundersökning

Mellan den 9 och 22 oktober 2023 genomförde Ulricehamns kommun en trygghetsundersökning. Syftet med undersökningen var att ta reda om Ulricehamns kommuns invånare kände sig trygga eller otrygga, hur tryggheten varierar i olika områden och vad som påverkar den.

Undersökningen är ett komplement till metoden EST, effektiv samordning för trygghet. Metoden hjälper oss att kartlägga och prioritera händelser och situationer i kommunen som behöver åtgärdas.

Målet är att genomföra trygghetsundersökningen varje år.

Hur gick undersökningen till?

Alla utvalda fick ett sms med en inbjudan att svara på en enkät. Deltagarna var slumpmässigt utvalda och i åldrarna 16-84 år.

Frågor?

Allmänna frågor om undersökningen: Ulricehamns kommuns växel, 0321- 59 50 00.

Ansvarig kontaktperson för undersökningen: Jesper Johansson, säkerhetssamordnare, 0321-59 50 26.

Vanliga frågor och svar

I flikarna nedan hittar du vanliga frågor och svar om undersökningen.

Så behandlas personuppgifter i genomförandet av undersökningen

Syftet med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får sms-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de fyra veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka fyra veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredje land

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.
E-post: imy@imy.se

Behandling av personuppgifter

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under två veckor. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i sms:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.

Varför har jag fått sms:et?

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år i din kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Varför står inte Ulricehamns kommun som avsändare?

Avsändaren till sms:et är bara ”Ulricehamn”. På grund av tekniska begränsningar fick inte ”Ulricehamns kommun” plats.

Är någon av länkarna i sms:et riskfyllda?

Nej. En länk går till enkäten, en går till ulricehamn.se som beskriver undersökningen och den sista länken kan du klicka på för att avböja ditt deltagande. Om du trycker på avböj får du inga påminnelser.

Måste jag delta i undersökningen?

Nej, det är frivilligt att vara med. Men dina svar är viktiga för vårt arbete.

Kan jag fylla i enkäten på papper?

Nej, den möjligheten finns inte.

Kan jag fylla i enkäten på en dator eller i en surfplatta?

Ja, om du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i en webbläsare kan du svara på enkäten med en dator eller surfplatta.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Kan jag svara på något annat språk än svenska?

Ja, du kan välja att svara på svenska, engelska, finska, spanska, turkiska, somaliska, persiska, kurdiska, arabiska och assyriska. Du väljer språk när du fyller i enkäten.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de sms du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Syftet med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får sms-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de fyra veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka fyra veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredje land

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.
E-post: imy@imy.se

Behandling av personuppgifter

Publicerat av Ellen Haglund den 12 september 2023, senast ändrad den 9 februari 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?