Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper.

Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan det vara svårt att veta vad man som anhörig behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara.

Anhörigkonsulenten hjälper dig att hitta insatser anpassade efter ditt behov. Detta kan vara:

  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Hälsofrämjande insatser för att motverka egen ohälsa, exempelvis stresshantering, bokcirkel eller samtalsgrupp.
  • Information/tematräffar, exempelvis tematräff kring någon specifik diagnos, information om gode män och förvaltare eller om vad det finns för praktiskt stöd i vardagen.
  • Föreläsningar, exempelvis om att vara förälder till ett barn med särskilda behov eller om att vara medberoende.
  • Socialt stöd i grupp – att träffa andra i liknande situation som föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, partners till någon med cancer eller anhöriga som har sjuka föräldrar.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Program för hösten 2023

Anhörigkonsulenten samverkar med många olika verksamheter inom kommunen och i vissa fall även med sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. Oavsett vilka som tillsammans med anhörigstödet anordnar aktiviteterna, så välkomnas alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Program hösten 2023 (PDF)

Vill du boka en tid? Har du tips, idéer eller frågor? Kontakta anhörigkonsulenten!

E-post: anhorigstod@ulricehamn.se

September

Anhörigkurs CRAFT

CRAFT är ett program som utvecklats för anhöriga till någon med beroendeproblem. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi och du får bland annat stöd i att få mindre ångest och frustration, att kunna sätta egna gränser och att bekräfta dina egna behov. Vi träffas vid tio tillfällen och du behöver anmäla dig i förväg.
Anhörigkurs CRAFT hösten 2023 (PDF)

Tid: Tisdag 5 september, kl. 16 – 18
Plats: Öppenvårdsenheten, Garvaregränd 4
För anmälan och frågor: Ewa Hedlund, 0766 – 43 56 84 eller eva.hedlund@ulricehamn.se

Anhörigträff på finska

Tukitreffi omaisille. Välkommen till en öppen anhörigträff för finsktalande, en aktivitet i samarbete med sjuhäradskommunernas anhörigstöd. Vi träffas i Borås och du behöver anmäla dig i förväg.
Anhörigträff på finska 2023-09-05 (PDF)

Tid: Tisdag 5 september, kl. 10.30 – 12
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås
Frågor och anmälan: Sari Sarhamo, tel. 033-35 82 39, sari.sarhamo@boras.se

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 1: Information om stöd enligt lagen, LaSSe brukarstödcenter, Samordnad individuell plan (SIP), samt om stöd till anhöriga
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 1: Onsdag 6 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Sinnenas promenad

Upplev skogens magi. Vi träffas för en lugn och behaglig promenad i naturen. Vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar och fokus är närvaro i nuet. Ta med egen fika för en gemensam avslutning i värmestugan. Anmäl dig senast dagen innan promenaden.
Sinnenas promenader hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 11 september, kl. 10 – 12
Plats: Samling utanför Hotell Lassalyckan
Frågor och anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766- 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Livsfrågor – en samtalsgrupp om existentiell hälsa

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt, men genom att dela tankar och funderingar kan vi göra det lite mer hanterbart. Vi startar en samtalsgrupp för dig som är anhörig och vill dela tankar och reflektioner med andra. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller vem du är anhörig till. Vi använder oss av ”öppna kort” och samtalar kring olika teman som exempelvis lycka och lidande, tillit och tvivel, mening och tomhet. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Livsfrågor – Samtalsgrupp existentiell hälsa hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdagar kl. 17 – 19
Start: Onsdag 14 september
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4
Anmälan och frågor: Personligt ombud Sofia Mårtensson, 0766 – 43 56 83, sofia.martensson@ulricehamn.se

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 2: Information om vägen till arbetslivet. Representanter från kommunal verksamhet och Arbetsförmedlingen deltar.
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 2: Onsdag 13 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Sinnenas promenad

Upplev skogens magi. Vi träffas för en lugn och behaglig promenad i naturen. Vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar och fokus är närvaro i nuet. Ta med egen fika för en gemensam avslutning i värmestugan. Anmäl dig senast dagen innan promenaden.
Sinnenas promenader hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 18 september, kl. 10 – 12
Plats: Samling utanför Hotell Lassalyckan
Frågor och anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766- 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 18 september, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 3: Information från Försäkringskassan, Budget- och skuldrådgivningen, personligt ombud, samt om hur man går tillväga för att få hjälp att hantera sin ekonomi.
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 3: Onsdag 20 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Leva nära – studiecirkel för anhöriga

Samtal, fika och gemensamma funderingar med andra anhöriga. Vi använder oss av materialet ”Att leva nära” som är anpassat just för anhöriga. Vi vänder oss till dig som lever i en relation med någon som inte mår bra, exempelvis har drabbats av stroke, utmattningssyndrom, cancer eller annan sjukdom/ohälsa. Vi träffas vid sju tillfällen under hösten och det är ett begränsat antal deltagare. Du behöver anmäla dig i förväg.
Leva nära – studiecirkel hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndagar kl. 10 – 12
Start: Måndag 25 september
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan och frågor: Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 49 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 25 september, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 4: Om vägen till eget boende. Vad finns det för boendealternativ och stödformer.
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 4: Onsdag 27 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Digital grupp för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom

Gruppen vänder sig till dig som är partner, barn, barnbarn eller vän till en person med demenssjukdom. Vi kommer att träffas vid tre tillfällen digitalt via Teams. Varje träff har ett eget tema och vi lägger stor vikt på att alla får möjlighet att utbyta tankar och funderingar med varandra. Samtalsledare är anhörigkonsulent i Bollebygds kommun, men deltagare från alla sjuhäradskommuner är välkomna. Anmälan senast 23 september.
Digital grupp demens hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdagar kl. 18 – 19.30
Datum: 27 september, 11 oktober och 25 oktober
Anmälan: Anhörigkonsulent Cristina Mathiasson, 0734- 64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 27 september, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Hökerumsgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Oktober

Sinnenas promenad

Upplev skogens magi. Vi träffas för en lugn och behaglig promenad i naturen. Vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar och fokus är närvaro i nuet. Ta med egen fika för en gemensam avslutning i värmestugan. Anmäl dig senast dagen innan promenaden.
Sinnenas promenader hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 2 oktober, kl. 10 – 12
Plats: Samling utanför Hotell Lassalyckan
Frågor och anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766- 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med Region Gotland. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Du kan delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.
Digital mindfulness hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdag 4 oktober, kl. 11 – 11.45
Anmälan senast dagen innan: anhorigstod@gotland.se

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 5: Om ledsagare och kontaktperson, om att ta körkort samt om hur man kan skapa en aktiv fritid.
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 5: Onsdag 4 oktober, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, te. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Nationella anhörigdagen – föreläsning med Roland Ernebro

Att vi har varandra betyder mycket – Tankar om livets olika sidor. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen med en föreläsning med Roland Ernebro, som på grund av en cp-skada är rullstolsburen och har stora talsvårigheter. Han lever med assistans dygnet runt och har livslång erfarenhet av att ta emot hjälp. Roland kommer att dela några tankar om kärlekens olika sidor. Om hur det kan vara att vara anhörig, både om man är den som behöver hjälp och den som ger hjälp. I anslutning till föreläsningen arrangeras en utställning där kyrkorna i kommunen, studieförbundet Sensus och anhörigstödet i Ulricehamns kommun visar upp sina hälsofrämjande verksamheter. Alla är välkomna och det är ingen föranmälan.
Roland Ernebro Nationella anhörigdagen 6 oktober (PDF)

Tid: Fredag den 6 oktober, kl. 13 – 15
Plats: Equmeniakyrkan Ulricehamn, Jägaregatan 6
Frågor: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321 – 59 67 68, anhorigstod@ulricehamn.se

Med hjälp av sponsring från ICA Tornet serverar Equmeniakyrkan en kostnadsfri sopplunch kl. 12.

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 12 oktober, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

ACT – Att hantera stress och främja hälsa

En kurs som baseras på ”Acceptance and commitment therapy” där du i en form av KBT får lära dig att bli bättre på att hantera stress och främja hälsa, samt att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden. Kursen är till för dig som är anhörig till någon som är fysiskt eller psykiskt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre. Vi träffas fyra torsdagar varannan vecka med start 19 oktober. Du behöver anmäla dig i förväg.
ACT kvällstid hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar jämna veckor kl. 17.30 – 20.30
Kursstart: 19 oktober
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4
Anmälan och frågor: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 23 oktober, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 25 oktober, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Ekero
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

November

Shared reading

Fika och reflektera över texter tillsammans med andra anhöriga. Ett kravlöst lyssnande med möjlighet att delta och samtala kring de tankar och funderingar som innehållet väcker. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Shared reading hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar kl. 15 -17
Datum: 9 november, 23 november och 7 december
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 9 november, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Tematräff med Anette Carlsson – Hur kan vi skapa samtal som leder till en bättre fungerande vardag?

Det är inte alltid så lätt att vara förälder och kommunicera med sina barn och ibland kan det vara ännu svårare om barnet har en neuropsykiatrisk svårighet. Här får du tips och inspiration utifrån en modell som bygger på ömsesidig respekt och gemensamt problemlösande. Vi vänder oss främst till dig som är förälder, men även till andra anhöriga och intresserade.
Tematräff 14 nov 2023 Anette Carlsson (PDF)

Tid: Tisdag 14 november, kl. 18 – 20
Plats: Folkets hus
Anmälan och frågor: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, anhorigstod@ulricehamn.se

Demenssjukdom – föreläsning om diagnosen och om vad det finns för behandling och stöd

Välkommen till en föreläsning med Joel Svensson, läkare på Hälsobrunnen vårdcentral i Ulricehamn. Om kroppsliga och psykiska besvär som beror på demenssjukdom och om vad det finns för stöd och behandling. Demenssamordnare Johanna Björk informerar om det stöd som finns genom Ulricehamns kommun. Vi vänder oss både till dig som har en demenssjukdom och till dig som är anhörig, men även till andra berörda. Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Ulricehamns kommuns anhörigstöd i samarbete med Hälsobrunnen vårdcentral. Begränsat antal deltagare och du behöver anmäla dig senast 2023-11-20.
Diagnosträff om demens 22 november (PDF)

Tid: Onsdag 22 november, kl. 14 – 15.30
Plats: Hälsobrunnen vårdcentral, Vistvägen 2, Ulricehamn
Frågor och anmälan:  Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321-59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 27 november, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med Region Gotland. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Du kan delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.
Digital mindfulness hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdag 29 november, kl. 11 – 11.45
Anmälan senast dagen innan: anhorigstod@gotland.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 29 november, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Parkgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

December

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 4 december, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Shared reading

Fika och reflektera över texter tillsammans med andra anhöriga. Ett kravlöst lyssnande med möjlighet att delta och samtala kring de tankar och funderingar som innehållet väcker. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Shared reading hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 7 december, kl. 15 -17
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 18 december, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med Region Gotland. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Du kan delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.
Digital mindfulness hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdag 20 december, kl. 11 – 11.45
Anmälan senast dagen innan: anhorigstod@gotland.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 20 december, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Ryttershov
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Anhörigkurs CRAFT

CRAFT är ett program som utvecklats för anhöriga till någon med beroendeproblem. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi och du får bland annat stöd i att få mindre ångest och frustration, att kunna sätta egna gränser och att bekräfta dina egna behov. Vi träffas vid tio tillfällen och du behöver anmäla dig i förväg.
Anhörigkurs CRAFT hösten 2023 (PDF)

Tid: Tisdag 5 september, kl. 16 – 18
Plats: Öppenvårdsenheten, Garvaregränd 4
För anmälan och frågor: Ewa Hedlund, 0766 – 43 56 84 eller eva.hedlund@ulricehamn.se

Anhörigträff på finska

Tukitreffi omaisille. Välkommen till en öppen anhörigträff för finsktalande, en aktivitet i samarbete med sjuhäradskommunernas anhörigstöd. Vi träffas i Borås och du behöver anmäla dig i förväg.
Anhörigträff på finska 2023-09-05 (PDF)

Tid: Tisdag 5 september, kl. 10.30 – 12
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås
Frågor och anmälan: Sari Sarhamo, tel. 033-35 82 39, sari.sarhamo@boras.se

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 1: Information om stöd enligt lagen, LaSSe brukarstödcenter, Samordnad individuell plan (SIP), samt om stöd till anhöriga
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 1: Onsdag 6 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Sinnenas promenad

Upplev skogens magi. Vi träffas för en lugn och behaglig promenad i naturen. Vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar och fokus är närvaro i nuet. Ta med egen fika för en gemensam avslutning i värmestugan. Anmäl dig senast dagen innan promenaden.
Sinnenas promenader hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 11 september, kl. 10 – 12
Plats: Samling utanför Hotell Lassalyckan
Frågor och anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766- 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Livsfrågor – en samtalsgrupp om existentiell hälsa

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt, men genom att dela tankar och funderingar kan vi göra det lite mer hanterbart. Vi startar en samtalsgrupp för dig som är anhörig och vill dela tankar och reflektioner med andra. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller vem du är anhörig till. Vi använder oss av ”öppna kort” och samtalar kring olika teman som exempelvis lycka och lidande, tillit och tvivel, mening och tomhet. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Livsfrågor – Samtalsgrupp existentiell hälsa hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdagar kl. 17 – 19
Start: Onsdag 14 september
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4
Anmälan och frågor: Personligt ombud Sofia Mårtensson, 0766 – 43 56 83, sofia.martensson@ulricehamn.se

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 2: Information om vägen till arbetslivet. Representanter från kommunal verksamhet och Arbetsförmedlingen deltar.
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 2: Onsdag 13 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Sinnenas promenad

Upplev skogens magi. Vi träffas för en lugn och behaglig promenad i naturen. Vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar och fokus är närvaro i nuet. Ta med egen fika för en gemensam avslutning i värmestugan. Anmäl dig senast dagen innan promenaden.
Sinnenas promenader hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 18 september, kl. 10 – 12
Plats: Samling utanför Hotell Lassalyckan
Frågor och anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766- 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 18 september, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 3: Information från Försäkringskassan, Budget- och skuldrådgivningen, personligt ombud, samt om hur man går tillväga för att få hjälp att hantera sin ekonomi.
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 3: Onsdag 20 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Leva nära – studiecirkel för anhöriga

Samtal, fika och gemensamma funderingar med andra anhöriga. Vi använder oss av materialet ”Att leva nära” som är anpassat just för anhöriga. Vi vänder oss till dig som lever i en relation med någon som inte mår bra, exempelvis har drabbats av stroke, utmattningssyndrom, cancer eller annan sjukdom/ohälsa. Vi träffas vid sju tillfällen under hösten och det är ett begränsat antal deltagare. Du behöver anmäla dig i förväg.
Leva nära – studiecirkel hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndagar kl. 10 – 12
Start: Måndag 25 september
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan och frågor: Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 49 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 25 september, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Steget ut – digital föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

För dig som har en ungdom eller ung vuxen som kanske har en lite krångligare väg ut i vuxenlivet. Kursen sker digitalt vid fem tillfällen med olika teman: stöd enligt Sol och LSS, vägen mot arbetslivet, hjälp att hantera sin ekonomi, vägen till ett eget boende, samt om hur man kan skapa en aktiv fritid. Du kan vid delta ett eller flera tillfällen utifrån vad som passar dig och dina behov.
Tema tillfälle 4: Om vägen till eget boende. Vad finns det för boendealternativ och stödformer.
Steget ut hösten 2023 (PDF)

Tid tillfälle 4: Onsdag 27 september, kl. 18 – 20
Digitalt via Zoom, anmälan: Studieförbundet vuxenskolan, tel. 0771 – 50 20 20, eller via deras hemsida www.sv.se/sjuharad

Digital grupp för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom

Gruppen vänder sig till dig som är partner, barn, barnbarn eller vän till en person med demenssjukdom. Vi kommer att träffas vid tre tillfällen digitalt via Teams. Varje träff har ett eget tema och vi lägger stor vikt på att alla får möjlighet att utbyta tankar och funderingar med varandra. Samtalsledare är anhörigkonsulent i Bollebygds kommun, men deltagare från alla sjuhäradskommuner är välkomna. Anmälan senast 23 september.
Digital grupp demens hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdagar kl. 18 – 19.30
Datum: 27 september, 11 oktober och 25 oktober
Anmälan: Anhörigkonsulent Cristina Mathiasson, 0734- 64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 27 september, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Hökerumsgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 11 september 2023 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?