Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper.

Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan det vara svårt att veta vad man som anhörig behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara.

Anhörigkonsulenten hjälper dig att hitta insatser anpassade efter ditt behov. Detta kan vara:

  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Hälsofrämjande insatser för att motverka egen ohälsa, exempelvis stresshantering, bokcirkel eller samtalsgrupp.
  • Information/tematräffar, exempelvis tematräff kring någon specifik diagnos, information om gode män och förvaltare eller om vad det finns för praktiskt stöd i vardagen.
  • Föreläsningar, exempelvis om att vara förälder till ett barn med särskilda behov eller om att vara medberoende.
  • Socialt stöd i grupp – att träffa andra i liknande situation som föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, partners till någon med cancer eller anhöriga som har sjuka föräldrar.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Program för våren 2024

Anhörigkonsulenten samverkar med många olika verksamheter inom kommunen och i vissa fall även med sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. Oavsett vilka som tillsammans med anhörigstödet anordnar aktiviteterna, så välkomnas alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Program våren 2024 (pdf)

Vill du boka en tid? Har du tips, idéer eller frågor? Kontakta anhörigkonsulenten! Vill du ha ett program i pappersform finns det att hämta på Oasen, Järnvägstorget, eller Stadshuset, Ulricehamn.

E-post: anhorigstod@ulricehamn.se

Aktiviteter februari 2024

ACT

Vill du som anhörig bli bättre på att hantera stress och främja hälsa? Hur kan du bli bättre på att leva i samklang med det som är viktigt för dig? Anhörigstödet erbjuder deltagande i ACT-grupp, baserat på Acceptance and Commitment Therapy. En blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Vi träffas fyra gånger varannan måndag. Det är begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
ACT kvällstid våren 2024 (PDF)

Start: Måndag 5 februari, kl. 17.30 – 20.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Musslan – stödgrupp för barn

Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Musslan är ett samarbete mellan Ulricehamns kommun och svenska kyrkan i Ulricehamn. Musslangruppen startar i februari och pågår måndagar efter skolan under hela vårterminen. Vi träffar barnet ihop med vårdnadshavare för en intervju innan gruppstart. Samtalsledare är församlingspedagog Anette Andersson och diakon Inger Mellåker. Denna termin är stödgruppen inriktad för barn i mellanstadiet, men hör gärna av dig med intresseanmälan även om det rör barn/ungdomar i andra åldrar!
Musslan våren 2024 (PDF)

Start: Måndag 5 februari
Anmälan: Anette Andersson, 0321 – 171 57, eller e-post anette.andersson2@svenskakyrkan.se
Övriga frågor om stöd till barn och unga anhöriga: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Föräldrastöd

Har du barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa? Oavsett vilken diagnos eller ohälsa det rör sig om så är du som förälder varmt välkommen på fika tillsammans med anhörigkonsulent och andra föräldrar i liknande situation. Kom ett eller flera tillfällen som det passar dig och din situation, men du behöver anmäla dig och eventuella allergier i förväg till anhorigstod@ulricehamn.se
Informationsblad: Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

För föräldrar till barn 0 – 12 år: 28 februari, 10 april och 15 maj
För föräldrar till ungdomar 13 – 19 år: 14 februari, 20 mars, 24 april och 22 maj

Tid: Onsdagar, kl. 17.30 – 19
Plats:
Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Aktivitetsdag för superhjältar – för barn och unga anhöriga

Barn och unga anhöriga tar ofta ett stort ansvar hemma och emellanåt kan det kännas lite ensamt. Här får du träffa andra i liknande situation och tillsammans kommer vi ha en dag med roliga aktiviteter som ger oss möjlighet att umgås, samtala och skapa kreativt. Aktivitetsledare är anhörigkonsulenterna Maria Hagiwara och Ulrika Ahlin, samt församlingspedagog Anette Andersson från Svenska kyrkan. Det ingår både lunch och fika. Du behöver anmäla dig senast 12 februari, och glöm inte att meddela eventuella allergier!
Aktivitetsdag superhjältar – barn och unga anhöriga 15 februari (PDF)

Tid: Torsdag den 15 februari, kl. 9 – 16.30
Plats: Hössna Prästgård, Hössna
Målgrupp: Barn och unga anhöriga i alla åldrar
Frågor och anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0766-43 67 68 eller mejl maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. Vi träffas digitalt i samarbete med Nationella nätverket för kommunalt anhörigstöd och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Fler tillfällen finns, se informationsblad: Mindfulness vår 2024 (PDF)

Tid: Onsdagar, kl. 9 – 10
Datum: 14 februari och 10 april
Anmälan: Anmäl dig senast dagen före träff till anhorigstod@gotland.se

CRAFT

CRAFT står för ”Community Reinforcement Approach and Family Training”. Det är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utgångspunkten är att du som närstående har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed även god möjlighet att påverka hen. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bekräfta sina egna behov.
CRAFT Anhörigkurs våren 2024 (PDF)

Tid: Tisdag 20 februari, kl. 16-18
Plats: Öppenvårdsenheten, Garvaregränd 4, Ulricehamn
Anmälan: Ewa Hedlund, tel. 0766-43 56 84. E-post: eva.hedlund@ulricehamn.se

Föreläsning om sorg

Att känna sorg är normalt och naturlig reaktion på en förlust av något slag. Det kan handla om dödsfall eller skilsmässor, men även om separationer, övergrepp, relationsproblematik, egen eller närståendes sjukdom, eller att livet inte blev som man tänkt sig. Anne Vesterlund och diakon Erika Erlén föreläser om hur man kan bearbeta sorg och förluster och du får även konkreta tips på hur man själv kan finnas till stöd för någon som sörjer. Alla anhöriga och andra intresserade är välkomna att lyssna på föreläsningen. Anmälan senast 20 februari.
Sorg och sorgebearbetning 22 februari (PDF)

Tid: Torsdag 22 februari, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Tid: Måndag 26 februari, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Under våren 2024 kommer vi också att ha en aktivitetsdag för barn och unga anhöriga. Preliminärt i Hössna prästgård, torsdagen den 15 februari.
Kontakt: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Aktiviteter mars 2024

Digital stödgrupp för dig med partner, förälder, mor- eller farförälder eller vän, som har minnessvikt/demens

Gruppen träffas vid tre tillfällen digitalt via Teams. Vi kommer att samtala om olika ämnen som exempelvis bemötande, demenssjukdomar – orsaker och symtom, när livet tar slut, samt om att vara anhörig. Du som anhörig ska få möjlighet att utbyta tankar och funderingar med andra i en liknande situation. Att delta i grupperna är kostnadsfritt, men du behöver tillgång till en dator eller telefon med kamera, mikrofon och internetuppkoppling, samt en mejl-adress. Använder du surfplatta eller mobiltelefon måste du även ladda ner appen Microsoft Teams. Känner du dig osäker hjälper vi dig att komma i gång genom att vi testar det ihop innan. Kursledare är anhörigkonsulent Cristina Mathiasson, Bollebygd kommun. Deltagare från alla kommuner i Sjuhärad är välkomna.
Tid: Onsdagar kl. 18 – 19.30
Datum: 6 mars, 13 mars och 20 mars

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. Vi träffas digitalt i samarbete med Nationella nätverket för kommunalt anhörigstöd och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Fler tillfällen finns, se informationsblad: Mindfulness vår 2024 (PDF)

Tid: Fredagar, kl. 10 – 11
Datum: 15 mars och 26 april
Anmälan: Senast dagen före träff till anhorigstod@hudiksvall.se

Föräldrastöd

Har du barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa? Oavsett vilken diagnos eller ohälsa det rör sig om så är du som förälder varmt välkommen på fika tillsammans med anhörigkonsulent och andra föräldrar i liknande situation. Kom ett eller flera tillfällen som det passar dig och din situation, men du behöver anmäla dig och eventuella allergier i förväg till anhorigstod@ulricehamn.se
Informationsblad: Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

För föräldrar till barn 0 – 12 år: 10 april och 15 maj
För föräldrar till ungdomar 13 – 19 år: 20 mars, 24 april och 22 maj

Tid: Onsdagar, kl. 17.30 – 19
Plats:
Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 20 mars, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Ekero
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Tid: Måndag 25 mars, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Barn, ungdomar och vuxna i sorg

För familjer där man förlorat en förälder eller ett syskon, erbjuder anhörigstödet i Sjuhäradskommunerna olika former av stöd. Under våren 2024 erbjuds en stödgrupp för barn och ungdomar som förlorat ett syskon.
Gruppen startar 26 mars i Borås.
Stödgrupp våren 2024 Barn och unga som förlorat syskon (PDF)
För mer information kontakta anhörigkonsulent Gitte Ulvestig, barnsomanhoriga@boras.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Aktiviteter april 2024

Diagnosträff: tema demens

I samarbete med Ulricehamns vårdcentraler Närhälsan och Hälsobrunnen erbjuder vi diagnosträffar för både den som har en diagnos och för den som är anhörig. Vårdpersonal ger dig information om sjukdomen och du får veta vilken hjälp som finns att få.
Demens 8 april 2024 (PDF)

Tid: Måndag 8 april, kl. 12.30 – 14
Plats: Hälsobrunnens vårdcentral, Vistvägen 2, Ulricehamn
Ingen anmälan. För mer information kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. Vi träffas digitalt i samarbete med Nationella nätverket för kommunalt anhörigstöd och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Fler tillfällen finns, se informationsblad: Mindfulness vår 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 10 april, kl. 9 – 10
Anmälan: Anmäl dig senast dagen före träff till anhorigstod@gotland.se

Tid: Fredag 26 april, kl. 10 – 11
Anmälan: Senast dagen före träff till anhorigstod@hudiksvall.se

Diagnosträff: tema Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

I samarbete med Ulricehamns vårdcentraler Närhälsan och Hälsobrunnen erbjuder vi diagnosträffar för både den som har en diagnos och för den som är anhörig. Vårdpersonal ger dig information om sjukdomen och du får veta vilken hjälp som finns att få.
PTSD 2024-04-15 (PDF)

Tid: Måndag 15 april, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Ingen anmälan. För mer information kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Föräldrastöd

Har du barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa? Oavsett vilken diagnos eller ohälsa det rör sig om så är du som förälder varmt välkommen på fika tillsammans med anhörigkonsulent och andra föräldrar i liknande situation.  Kom ett eller flera tillfällen som det passar dig och din situation, men du behöver anmäla dig och eventuella allergier i förväg till anhorigstod@ulricehamn.se
Informationsblad: Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

För föräldrar till barn 0 – 12 år: 10 april och 15 maj
För föräldrar till ungdomar 13 – 19 år: 24 april och 22 maj

Tid: Onsdagar, kl. 17.30 – 19
Plats:
Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Vid några av ovanstående tillfällen kan vi gemensamt lyssna på digitala föreläsningar som anordnas av kommunens Öppenvårdsenhet:

10 april, kl. 17.30 Tema: Gränssättning, kommunikation och konflikthantering
24 april, kl. 17.30 Tema: Sociala medier och grooming
För deltagande i dessa föreläsningar på egen hand, kontakta forebygg@ulricehamn.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 10 april, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Hökerumsgården
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Tid: Måndag 29 april, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Aktiviteter maj 2024

Föräldrastöd

Har du barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa? Oavsett vilken diagnos eller ohälsa det rör sig om så är du som förälder varmt välkommen på fika tillsammans med anhörigkonsulent och andra föräldrar i liknande situation. Kom ett eller flera tillfällen som det passar dig och din situation, men du behöver anmäla dig och eventuella allergier i förväg till anhorigstod@ulricehamn.se
Informationsblad: Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

För föräldrar till barn 0 – 12 år: 15 maj
För föräldrar till ungdomar 13 – 19 år: 22 maj

Tid: Onsdagar, kl. 17.30 – 19
Plats:
Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Vid några av ovanstående tillfällen kan vi gemensamt lyssna på digitala föreläsningar som anordnas av kommunens Öppenvårdsenhet:
22 maj, kl. 17.30 Tema: ANDTS med fokus på alkohol och narkotika.
För deltagande i dessa föreläsningar på egen hand, kontakta forebygg@ulricehamn.se

Sinnespromenader

Upplev skogens magi i en gemensam aktivitet för alla åldrar. En lugn och behaglig promenad i skogen där vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar. Fokus är närvaro i nuet och en stund för återhämtning. Ingen föranmälan. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Ta gärna med eget fika för gemensamt samtal efter promenaden.
Sinnespromenader maj 2024 (PDF)

Tid: Måndagar i maj, kl. 10 – 12
Samling: utanför Hotell Lassalyckan
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Sista tillfället innan sommaruppehållet!
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Tid: Måndag 27 maj, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12.
Sista tillfället innan sommaruppehållet: torsdag 23 maj
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Folkhälsomånaden maj 2024

Under 2024 slår vi ihop Temavecka psykisk hälsa och Folkhälsoveckan till en Folkhälsomånad i maj. Under denna månad kommer du som anhörig att kunna hitta flera olika föreläsningar och aktiviteter. Programmet kommer att finnas i sin helhet på ulricehamn.se

Aktiviteter juni 2024

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 26 juni, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Informationsblad för våren 2024

Här hittar du PDF med informationsblad för vårens aktiviteter!

Program:

Program våren 2024 (PDF)

Barn och unga anhöriga:

Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Aktivitetsdag superhjältar – barn och unga anhöriga 15 februari (PDF)

Musslan våren 2024 (PDF)

Stödgrupp våren 2024 Barn och unga som förlorat syskon (PDF)

Diagnosträffar:

Demens 8 april 2024 (PDF)

Posttraumatiskt stressyndrom 2024-04-15 (PDF)

Hälsofrämjande aktiviteter:

ACT kvällstid våren 2024 (PDF)

Bokcirkel våren 2024 (PDF)

Mindfulness vår 2024 (PDF)

Sinnespromenader maj 2024 (PDF)

Sorg och sorgebearbetning 22 februari (PDF)

Anhöriggrupper:

Leva nära våren 2024 (PDF)

CRAFT Anhörigkurs våren 20244 (PDF)

Seniorer, samt anhöriga inom demens:

Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Föräldrar:

Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

Anhörigstöd på finska:

Fika i Borås för finsktalande anhöriga våren 2024 (PDF)

Allmänt:

Vill du hjälpa till (PDF)

Kontakta anhörigkonsulent för information om anmälan och länkar. Följ gärna anhörigstödet på Facebook så kan du få mer löpande information.

ACT

Vill du som anhörig bli bättre på att hantera stress och främja hälsa? Hur kan du bli bättre på att leva i samklang med det som är viktigt för dig? Anhörigstödet erbjuder deltagande i ACT-grupp, baserat på Acceptance and Commitment Therapy. En blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Vi träffas fyra gånger varannan måndag. Det är begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
ACT kvällstid våren 2024 (PDF)

Start: Måndag 5 februari, kl. 17.30 – 20.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Musslan – stödgrupp för barn

Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Musslan är ett samarbete mellan Ulricehamns kommun och svenska kyrkan i Ulricehamn. Musslangruppen startar i februari och pågår måndagar efter skolan under hela vårterminen. Vi träffar barnet ihop med vårdnadshavare för en intervju innan gruppstart. Samtalsledare är församlingspedagog Anette Andersson och diakon Inger Mellåker. Denna termin är stödgruppen inriktad för barn i mellanstadiet, men hör gärna av dig med intresseanmälan även om det rör barn/ungdomar i andra åldrar!
Musslan våren 2024 (PDF)

Start: Måndag 5 februari
Anmälan: Anette Andersson, 0321 – 171 57, eller e-post anette.andersson2@svenskakyrkan.se
Övriga frågor om stöd till barn och unga anhöriga: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Föräldrastöd

Har du barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa? Oavsett vilken diagnos eller ohälsa det rör sig om så är du som förälder varmt välkommen på fika tillsammans med anhörigkonsulent och andra föräldrar i liknande situation. Kom ett eller flera tillfällen som det passar dig och din situation, men du behöver anmäla dig och eventuella allergier i förväg till anhorigstod@ulricehamn.se
Informationsblad: Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

För föräldrar till barn 0 – 12 år: 28 februari, 10 april och 15 maj
För föräldrar till ungdomar 13 – 19 år: 14 februari, 20 mars, 24 april och 22 maj

Tid: Onsdagar, kl. 17.30 – 19
Plats:
Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Aktivitetsdag för superhjältar – för barn och unga anhöriga

Barn och unga anhöriga tar ofta ett stort ansvar hemma och emellanåt kan det kännas lite ensamt. Här får du träffa andra i liknande situation och tillsammans kommer vi ha en dag med roliga aktiviteter som ger oss möjlighet att umgås, samtala och skapa kreativt. Aktivitetsledare är anhörigkonsulenterna Maria Hagiwara och Ulrika Ahlin, samt församlingspedagog Anette Andersson från Svenska kyrkan. Det ingår både lunch och fika. Du behöver anmäla dig senast 12 februari, och glöm inte att meddela eventuella allergier!
Aktivitetsdag superhjältar – barn och unga anhöriga 15 februari (PDF)

Tid: Torsdag den 15 februari, kl. 9 – 16.30
Plats: Hössna Prästgård, Hössna
Målgrupp: Barn och unga anhöriga i alla åldrar
Frågor och anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0766-43 67 68 eller mejl maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. Vi träffas digitalt i samarbete med Nationella nätverket för kommunalt anhörigstöd och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Fler tillfällen finns, se informationsblad: Mindfulness vår 2024 (PDF)

Tid: Onsdagar, kl. 9 – 10
Datum: 14 februari och 10 april
Anmälan: Anmäl dig senast dagen före träff till anhorigstod@gotland.se

CRAFT

CRAFT står för ”Community Reinforcement Approach and Family Training”. Det är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utgångspunkten är att du som närstående har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed även god möjlighet att påverka hen. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bekräfta sina egna behov.
CRAFT Anhörigkurs våren 2024 (PDF)

Tid: Tisdag 20 februari, kl. 16-18
Plats: Öppenvårdsenheten, Garvaregränd 4, Ulricehamn
Anmälan: Ewa Hedlund, tel. 0766-43 56 84. E-post: eva.hedlund@ulricehamn.se

Föreläsning om sorg

Att känna sorg är normalt och naturlig reaktion på en förlust av något slag. Det kan handla om dödsfall eller skilsmässor, men även om separationer, övergrepp, relationsproblematik, egen eller närståendes sjukdom, eller att livet inte blev som man tänkt sig. Anne Vesterlund och diakon Erika Erlén föreläser om hur man kan bearbeta sorg och förluster och du får även konkreta tips på hur man själv kan finnas till stöd för någon som sörjer. Alla anhöriga och andra intresserade är välkomna att lyssna på föreläsningen. Anmälan senast 20 februari.
Sorg och sorgebearbetning 22 februari (PDF)

Tid: Torsdag 22 februari, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Tid: Måndag 26 februari, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Under våren 2024 kommer vi också att ha en aktivitetsdag för barn och unga anhöriga. Preliminärt i Hössna prästgård, torsdagen den 15 februari.
Kontakt: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 5 februari 2024 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?