Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper.

Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan det vara svårt att veta vad man som anhörig behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara.

Anhörigkonsulenten hjälper dig att hitta insatser anpassade efter ditt behov. Detta kan vara:

  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Hälsofrämjande insatser för att motverka egen ohälsa, exempelvis stresshantering, bokcirkel eller samtalsgrupp.
  • Information/tematräffar, exempelvis tematräff kring någon specifik diagnos, information om gode män och förvaltare eller om vad det finns för praktiskt stöd i vardagen.
  • Föreläsningar, exempelvis om att vara förälder till ett barn med särskilda behov eller om att vara medberoende.
  • Socialt stöd i grupp – att träffa andra i liknande situation som föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, partners till någon med cancer eller anhöriga som har sjuka föräldrar.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Program för våren 2024

Anhörigkonsulenten samverkar med många olika verksamheter inom kommunen och i vissa fall även med sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. Oavsett vilka som tillsammans med anhörigstödet anordnar aktiviteterna, så välkomnas alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Program våren 2024 (pdf)

Vill du boka en tid? Har du tips, idéer eller frågor? Kontakta anhörigkonsulenten! Vill du ha ett program i pappersform finns det att hämta på Oasen, Järnvägstorget, eller Stadshuset, Ulricehamn.

E-post: anhorigstod@ulricehamn.se

Aktiviteter juni 2024

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 26 juni, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Aktiviteter september 2024

Sinnespromenader

Upplev skogens magi i en gemensam aktivitet för alla åldrar. En lugn och behaglig promenad i skogen där vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar. Fokus är närvaro i nuet och en stund för återhämtning. Ingen föranmälan. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Ta gärna med eget fika för gemensamt samtal efter promenaden.
Informationsblad: Sinnespromenader september 2024 (PDF)

Tid: Måndagar i september, kl. 10 – 12 (ej 23 september)
Samling: utanför Hotell Lassalyckan
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Musslan – stödgrupp för barn som möter alkohol, droger eller psykisk ohälsa i sin vardag

Musslan är ett samarbete mellan Ulricehamns kommun och Svenska kyrkan i Ulricehamn. Gruppen träffas direkt efter skolan och kursen håller på under hela terminen. Stödgruppsledare är Inger Mellåker (diakon) och Anette Andersson (församlingspedagog). Under kursen pratar vi och delar med oss av våra erfarenheter. Vi fikar, gör olika övningar, skapar och dramatiserar. Våra teman är bland annat: Att ha en förälder eller nära anhörig som dricker för mycket eller har en psykisk ohälsa, jag och min familj, min vardag och mina känslor. Vi använder material från UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) och Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund). Vi träffar barnet ihop med vårdnadshavare för en intervju innan gruppstart.
Informationsblad: Musslan stödgrupp barn hösten 2024 (PDF)

Tid: Måndagar under hösten
Start: 9 september
Vid frågor och anmälan: Anette Andersson 0321 – 171 57, anette.andersson2@svenskakyrkan.se
Alternativt anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Denna terminen vänder vi oss främst till barn i årskurs 3 – 6. Känner du något barn i samma målgrupp men i någon annan ålder? Kontakta anhörigkonsulenten för information om alternativt stöd!

Bokcirkel för anhöriga

Vid uppstartstillfället har vi bokprat och bestämmer gemensamt vilken bok vi vill läsa till nästa tillfälle – ta gärna med egna boktips! Syftet är att träffa andra anhöriga och samtala kring tankar, känslor och läsupplevelser. Vi träffas vid fyra tillfällen, ca en gång per månad. Du är välkommen oavsett på vilket sätt du är anhörig. Anhörigstödet bjuder på fika. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg till respektive tillfälle.
Informationsblad: Bokcirkel hösten 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar kl. 15.30- 17.00
Datum: 12 september, 10 oktober, 14 november och 12 december
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan och frågor: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69, eller mail ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Samtalsgrupp för dig som står nära någon med mörka tankar om livet

Anhörigkonsulent Maria Hagiwara och leg. psykoterapeut Gunnar Böhm anordnar under hösten en samtalsgrupp för dig som vill hitta verktyg för självförståelse och få en ökad känsla av hanterbarhet. Vi använder oss av materialet ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” och samtalar kring olika teman som exempelvis sorg, maktlöshet, förhållningssätt och egen återhämtning. Gruppen träffas vid sex tillfällen, varannan måndag. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Informationsblad: Samtalsgrupp med Gunnar Böhm och Maria Hagiwara hösten 2024 (PDF)

Tid: Måndagar, kl. 17.30 – 19
Start: Måndag 23 september
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
För frågor och anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0766-436768 eller maria.hagiwara@ulricehamn.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Informationsblad: Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 25 september, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Hökerumsgården
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna!
Informationsblad: Barn och unga öppna träffar hösten 2024 (pdf)

Tid: Måndag 30 september, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Informationsblad: Fika anhöriga seniorer hösten 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12.
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Aktiviteter oktober 2024

Anhörigkurs CRAFT

För dig som är anhörig till en person med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training och bygger på kognitiv beteendeterapi. Gruppen träffas vid åtta tillfällen. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Informationsblad: CRAFT anhörigkurs hösten 2024 (PDF)

Gruppstart: Tisdag 1 oktober
Tid: Kl. 16 – 18
Plats: Öppenvårdsenheten, Garvaregränd 4, Ulricehamn
Frågor och anmälan: Ewa Hedlund, 0766-43 56 84, eva.hedlund@ulricehamn.se

Samtal om viktiga saker – om existentiell hälsa, liv, död och meningen med allt

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Pontus Nilsen, som är präst i Svenska kyrkan i Göteborg, Oscar Fredriks församling och medskapare av ”Öppna kort – modell för existentiella samtal”. Han medverkar också i podden ”Darwins stege – om vetenskap, tro och fantasi” och lyssnar helst på hård rock. Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras med anledning av nationella anhörigdagen. I anslutning till föreläsningen arrangeras en utställning där kyrkorna i kommunen, studieförbundet Sensus och anhörigstödet i Ulricehamns kommun visar upp sina hälsofrämjande verksamheter. Med stöd från ICA Tornet serverar Equmeniakyrkan en kostnadsfri sopplunch kl. 12. Ingen anmälan.
Informationsblad: Nationella anhörigdagen 4 oktober Pontus Nilsen (PDF)

Tid: Fredag den 4 oktober, klockan 13 – 15
Plats: Equmeniakyrkan Ulricehamn, Jägaregatan 6
För frågor kontakta: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0321-596769, anhorigstod@ulricehamn.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Informationsblad: Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 23 oktober, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Solrosen
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Spelkväll för hela familjen

Vi vänder oss till familjer där någon av barnen/ungdomarna har en funktionsvariation, sjukdom eller ohälsa. Föräldrar och barn i alla åldrar är välkomna. Anhörigstödet bjuder på fika och föreningen Den rullande tärningen, har med sig olika spel som man kan testa under kvällen. Du behöver anmäla dig i förväg, samt meddela eventuella allergier.
Informationsblad: Spelkväll för hela familjen 31 oktober 2024 (PDF)

Tid: Torsdag 31 oktober, kl. 17.30 – 19.30
Samling: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan och kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Denna månad ersätter vi den vanliga träffen med en heldag under höstlovet, i Hössna prästgård. Håll utkik efter mer information!
Informationsblad: Barn och unga öppna träffar hösten 2024 (pdf)

Kontakt:
Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Informationsblad:

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12.
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Aktiviteter november 2024

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Informationsblad: Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 27 november, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Parkgården
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna!
Informationsblad: Barn och unga öppna träffar hösten 2024 (pdf)

Tid: Måndag 25 november, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Informationsblad:

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12.
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Aktiviteter december 2024

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Informationsblad: Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 11 december, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Ekero
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna!
Informationsblad: Barn och unga öppna träffar hösten 2024 (pdf)

Tid: Måndag 16 december, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Informationsblad:

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12.
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Informationsblad 2024

Här hittar du PDF med informationsblad för vårens aktiviteter!

Program:

Program våren 2024 (PDF)

Barn och unga anhöriga:

Barn och unga öppna träffar hösten 2024 (PDF)

Musslan stödgrupp barn hösten 2024 (PDF)

Spelkväll för hela familjen 31 oktober 2024 (PDF)

Hälsofrämjande aktiviteter:

Bokcirkel hösten 2024 (PDF)

Sinnespromenader september 2024 (PDF)

Samtalsgrupp med Gunnar Böhm och Maria Hagiwara hösten 2024 (PDF)

Seniorer, samt anhöriga inom demens:

Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Fika anhöriga seniorer hösten 2024 (PDF)

Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2024 (PDF)

Föräldrar:

Beroende:

CRAFT anhörigkurs hösten 2024 (PDF)

Anhörigstöd på finska:

Allmänt:

Nationella anhörigdagen 4 oktober Pontus Nilsen (PDF)

Vill du hjälpa till (PDF)

Kontakta anhörigkonsulent för information om anmälan och länkar. Följ gärna anhörigstödet på Facebook så kan du få mer löpande information.

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 26 juni, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 17 juni 2024 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?