Vägvisning – skyltning

Vägvisning på kommunala och statliga vägar görs till exempelvis till allmänna inrättningar, geografiska områden och större målpunkter. Du måste ansöka om att sätta upp vägvisning.

Ulricehamns kommun ansvarar och beslutar om vägvisning inom det kommunala vägnätet. Om vägvisning godkänns är den bara tillåten från närmaste större väg. Trafikverket beslutar normalt på allmänna vägar utanför tätbebyggt område och större genomfartsvägar. Om vägvisning önskas på det statliga vägnätet, vänligen kontakta Trafikverket.

Detta gäller för vägvisning

  • Vid bedömning av ansökan om vägvisning så ser man främst till trafikantens behov.
  • Vägvisningen ska inte användas i marknadsföringssyfte.
  • Normalt sett sätter kommunen inte upp vägvisningsskyltar till enskilda verksamheter.
  • Vägvisningsskylten ska vara så tydlig att man kan hitta med hjälp av den.
  • Vägvisningen ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lättförståeligt sätt och mängden information måste ska vara begränsad.

Så här ansöker du om vägvisning

Kommunala vägnätet

Asökan om vägvisning till enskild inrättning (pdf)

Statliga vägar

Gäller din ansökan vägvisning på vägar som sköts av Trafikverket hittar du information på deras hemsida.

Ansök om vägmärke för vägvisning hos Trafikverket
Ulricehamns kommuns kasta över vem som ansvarar för vägarna inom kommunens gränser

Kostnad för ansökan om vägvisning

Ansökan om vägvisning till enskild inrättning är kostnadsfri. Den som ansökt står dock för alla kostnader för tillverkning, uppsättning, underhåll och nedtagning av skylt.

Vägvisningen kan tas bort

  • Beviljad vägvisning tas ner om verksamheten upphör. I övrigt gäller beslutet tills vidare men det kan återkallas om förutsättningarna som legat till grund för beslutet ändras.
  • Vägvisningsskyltar utan giltiga tillstånd kan tas bort av kommunen.

Publicerat av Kajsa Leidek den 27 september 2019, senast ändrad den 22 november 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?